UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku to rozpoznawalna marka, dorobek i prestiż. Zaliczona została do grupy 16 uczelni polskich „klasy międzynarodowej”. Od 2019 r. jest filią Akademii Finansów i Biznesu Vistula i nosi nazwę Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.
Jej historia sięga 1994 r., gdy 49 profesorów skupionych w Akademickim Towarzystwie Edukacyjno-Naukowym „ATENA” utworzyło Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku a Minister Edukacji Narodowej wpisał ją do rejestru wyższych uczelni. Od 18 marca 2002 r. szkoła nosi zaszczytne imię Aleksandra Gieysztora, wybitnego historyka światowej sławy, współtwórcy pułtuskiej Akademii i jej wieloletniego wykładowcy.

Uczelnia jest prężnie działającym ośrodkiem akademickim w małym mieście, który daje wielu młodym ludziom szansę na studia. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia magisterskie i podyplomowe. Kształci na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Finanse i Rachunkowość (nowość!), Historia, Politologia, Pedagogika oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: historia oraz nauki o polityce i administracja.
Do tej pory mury uczelni opuściło 48 tys. absolwentów, którzy zdobyli wiedzę pod kierunkiem ponad tysiąca nauczycieli akademickich, wybitnych postaci świata nauki. Naukowcy z Instytutu Antropologii i Archeologii AH wsławili się odkryciem grobu Mikołaja Kopernika we Fromborku. Studia nad szczątkami wielkiego astronoma przyciągnęły uwagę środowisk naukowych w kraju i za granicą i spotkały się z szerokim zainteresowaniem globalnych mediów.

Dzięki wytrwałej i efektywnej pracy zdobyła wysoką pozycję oraz wielkie uznanie za wkład w polski dorobek edukacyjny.

Uczelnia posiada dwie placówki badawcze ukierunkowane na współpracę międzynarodową: Bałtycki Ośrodek Badawczy z siedzibą we Fromborku oraz Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej z siedzibą w Pułtusku, a od 2008 r. w Opinogórze. Jako jedyna uczelnia niepaństwowa w Polsce – została przyjęta do prestiżowego Stowarzyszenia Santiago de Compostela, skupiającego ponad 60 szkół wyższych z 20 krajów, w tym cztery z Polski. Należy także do prestiżowego Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), współpracuje z Państwowym Rosyjskim Uniwersytetem im. Immanuela Kanta oraz renomowaną uczelnią niepubliczną, Moskiewską Akademią Ekonomiki i Prawa a także z uniwersytetami na Białorusi i Ukrainie.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close