Akademia Finansów i Biznesu Vistula stawia na wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienia jakości nauczania. Opracowany przez nas projekt został doceniony i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej kwotą 6 918 834,97 zł.
Główny cel projektu planujemy osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych :

 • 30 proc. absolwentów objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego będzie kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia;
 • 199 osób (w tym 89 kobiet) podniesie kompetencje w ramach działań Uczelni wspartych z EFS;
 • 60 osób ( tym 30 kobiet) – pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS,
 • podniesie swoje kompetencje dydaktyczne;
 • 20 osób (w tym 10 kobiet) – pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS,
 • Podniesie swoje kompetencje zarządcze.

Projekt skierowany jest do studentów, kadry dydaktycznej oraz kadry kierowniczej i administracyjnej. Uczestnikami projektu będzie:

 • 45 studentów (w tym 15 kobiet), którzy podejmą i ukończą naukę na poziomie wyższym na nowym kierunku kształcenia objętym projektem  Energy Management;
 • 24 studentów (w tym 12 kobiet) ostatnich semestrów studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe – studia stacjonarne I stopnia (rok rozpoczęcia studiów 2016/2017), którzy odbędą zagraniczne staże  zawodowe;
 • 130 studentów (w tym 62 kobiet), ostatnich 4 semestrów wszystkich  kierunków, którzy ukończą szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje;
 • 60 pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni (w tym 30 kobiet), którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne;
 • 20 pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni (w tym 10 kobiet), którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje
  zarządcze.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 – 31 marca 2022.Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close