UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

 • Dobry nauczyciel Tea(n)Fa wart

  Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora realizuje projekt:

  „Dobry nauczyciel Tea(n)Fa wart”

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-KN51/18

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18
  Okres realizacji projektu od: od: 2019-02-01 do: 2021-09-30

  Kwota dofinansowania: 2 115 720,32 zł

  Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie jednego nowego programu kształcenia nauczycieli na kierunku Pedagogika, Profil Praktyczny studia II stopnia niestacjonarne.

  UE

 • Integrated Vistula of the Future

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

  Integrated Vistula of the Future

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: WND-POWR.03.05.00-00-z067/17

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17
  Okres realizacji projektu od: 2018-04-01 do: 2022-03-31

  Kwota dofinansowania: 7 962 343,82 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Cel projektu: Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez 1 szkołą wyższą, tj. Akademię Finansów i Biznesu w Warszawie, w okresie do 31.03.2022 r. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

  UE

 • Integrated Vistula of the Future 2

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

  “Integrated Vistula of the Future 2”

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-Z220/18

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/1
  Okres realizacji projektu od: 2019-04-01 do: 2023-03-31

  Kwota dofinansowania: 6 374 400,50 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, w okresie do 31.03.2023 r.

  UE

 • Misja: Pełnoprawni niepełnosprawni na Uczelni 2023

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

  Misja: Pełnoprawni niepełnosprawni na Uczelni 2023

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-A099/19

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19
  Okres realizacji projektu od: 2019-11-01 do: 2023-09-30

  Kwota dofinansowania: 3 742 577,75 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości i kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w okresie do 30.09.2023 r. AFiBV, poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

  UE

 • Platon. Kursy edukacyjne online dla studentów

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

  “Platon. Kursy edukacyjne online dla studentów”

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-W071/18

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18
  Okres realizacji projektu od: 2019-07-01 do: 2021-05-31

  Kwota dofinansowania: 579 237,50 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Stworzenie i realizacja pięciu kursów edukacyjnych dla studentów, stanowiących dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, a także podniesienie kompetencji przez min. 400 studentów, w tym 210 kobiet, w okresie do 31.05.2021 r.

  UE

 • Praktyczna lekcja przedsiębiorczości

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula wraz z Instytutem Kreowania Przedsiębiorczości realizują projekt:

  “Praktyczna lekcja przedsiębiorczości”

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-T033/18

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
  Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2021-02-28

  Kwota dofinansowania: 953 030,00 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Opracowanie 3 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 7 obszarów działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń, działań mentoringowych, e-learningu w okresie 01.2019 do 02.2021 (w ramach uniwersytetu dziecięcego), wspólnie z podmiotem działającym na rzecz edukacji biznesowej i przedsiębiorczej Instytutem Kreowania Przedsiębiorczości, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu (budowanie przedsiębiorczych kompetencji młodych Polaków), dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy młodzieży w wieku 16-19 lat oraz ich rodziców i nauczycieli

  UE

 • Uniwersalny profesjonalista

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

  Uniwersalny profesjonalista

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-PU03/19

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19
  Okres realizacji projektu od: 2020-04-01 do: 2023-09-30

  Kwota dofinansowania: 1 940 968,28 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Podniesienie kompetencji studentów AFiBV, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji u kadry dydaktycznej Uczelni  w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego, poprzez: modyfikację programów kształcenia na 3 kierunkach, wprowadzającą zajęcia z projektowania uniwersalnego, umożliwiającą studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, na kierunkach:

  1.Grafika;

  2.Architektura i urbanistyka;

  3.Informatyka.

  UE

 • Vistula.cert

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

  Vistula.cert

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-K356/16Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16
  Okres realizacji projektu od: 2018-10-01 do: 2021-09-30

  Kwota dofinansowania: 322 728,70 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Podniesienie kompetencji 80 studentów (10kobiet/70mężczyzn) i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez umożliwienie uczestnikom udziału w certyfikowanych szkoleniach z metodyk zarządzania IT (z egzaminem), wizytach studyjnych, dodatkowych zajęciach realizowanych z udziałem pracodawców, zajęciach z przedsiębiorczości i z komp. komunikacyjnych

  UE

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close