DNI OTWARTE ONLINE – 50% RABAT NA STUDIA

Więcej

 • e-Materiały dla branży: audiowizualnej, poligraficznej

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: e-Materiały dla branży: audiowizualnej, poligraficznej

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
  Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3019/20

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki, numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
  Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31

  Kwota dofinansowania: 8 050 749,41 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

  UE

 • e-Materiały dla branży: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mody

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: e-Materiały dla branży: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mody

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
  Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3031/20

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki, numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
  Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31

  Kwota dofinansowania: 7 014 366,15 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

  UE

 • e-Materiały dla branży: budowlanej, drzewno-meblarskiej

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: e-Materiały dla branży: budowlanej, drzewno-meblarskiej

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
  Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3047/20

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki, numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
  Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31

  Kwota dofinansowania: 17 910 666,40 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

  UE

 • e-Materiały dla branży: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, teleinformatycznej

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: e-Materiały dla branży: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, teleinformatycznej

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
  Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3048/20

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
  Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31

  Kwota dofinansowania: 17 525 629,98 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

  UE

 • e-Materiały dla branży: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: e-Materiały dla branży: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
  Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3049/20

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki, numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
  Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31

  Kwota dofinansowania: 6 623 717,98 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

  UE

 • e-Pусский: e-materiały dydaktyczne dla języków obcych (Obszar VI)

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: e-Pусский: e-materiały dydaktyczne dla języków obcych (Obszar VI)

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  Numer i nazwa Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

  Numer projektu: POWR.02.10.00-00-9018/20

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki, numer naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20

  Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2022-12-31

  Kwota dofinansowania: 5 366 835,10 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do nauki języka rosyjskiego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się m.in. do ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewniania równego dostępu do dobrej jakości edukacji. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

  UE

 • Integrated Vistula of the Future

  Akademia finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: Integrated Vistula of the Future

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
  Numer projektu: WND-POWR.03.05.00-00-Z067/17

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17
  Okres realizacji projektu od: 2018-04-01 do: 2023-09-30

  Kwota dofinansowania: 7 962 343,82 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Cel projektu: Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez 1 szkołą wyższą, tj. Akademię Finansów i Biznesu w Warszawie, w okresie do 30.06.2022 r. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy.

  UE

 • Integrated Vistula of the Future 2

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: “Integrated Vistula of the Future 2”

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
  Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z220/18

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/1
  Okres realizacji projektu od: 2019-04-01 do: 2023-10-31

  Kwota dofinansowania: 6 374 400,50 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, w okresie do 31.03.2023 r.

  UE

 • Misja: Pełnoprawni niepełnosprawni na Uczelni 2023

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: Misja: Pełnoprawni niepełnosprawni na Uczelni 2023

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
  Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A099/19

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19
  Okres realizacji projektu od: 2019-11-01 do: 2023-09-30

  Kwota dofinansowania: 3 742 577,75 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości i kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w okresie do 30.09.2023 r. AFiBV, poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

  UE

 • „Solidarni z Ukrainą”

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje Program:

  Okres realizacji Programu od: 2022-01-04 do: 2022-09-30

  Numer decyzji o finansowaniu: BPS/UKR/2022/1/00088/DEC/01

  Numer umowy o dofinansowanie: BPS/UKR/2022/1/00088/U/00001

  Budżet projektu: 562 500,00 zł

  Źródło finansowania: Program finansowany jest ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

  Cel Programu: Akademia Finansów i Biznesu „Vistula” przeprowadzi dla 45 osób z Ukrainy, potencjalnych studentów uczelni na kierunkach prowadzonych w języku polskim i legitymujących się statusem studenta, pięciomiesięczne kursy języka polskiego, wzbogacone o elementy kultury polskiej oraz wycieczki do muzeów i galerii, które wybranych słuchaczy mają doprowadzić do poziomu znajomości języka polskiego nie niższym niż B1 wg ESOKJ.

   

   

 • Platon. Kursy edukacyjne online dla studentów

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: “Platon. Kursy edukacyjne online dla studentów”

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer projektu: POWR.03.01.00-00-W071/18

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18
  Okres realizacji projektu od: 2019-07-01 do: 2023-03-31

  Kwota dofinansowania: 579 237,50 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Stworzenie i realizacja pięciu kursów edukacyjnych dla studentów, stanowiących dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, a także podniesienie kompetencji przez min. 400 studentów, w tym 210 kobiet, w okresie do 30.06.2022 r.

  UE

 • Praktyczna lekcja przedsiębiorczości

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: Praktyczna lekcja przedsiębiorczości”

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer projektu: POWR.03.01.00-00-T033/18

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
  Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2023-10-31

  Kwota dofinansowania: 953 030,00 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Opracowanie 3 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 7 obszarów działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń, działań mentoringowych, e-learningu w okresie 01.2019 do 02.2021 (w ramach uniwersytetu dziecięcego), wspólnie z podmiotem działającym na rzecz edukacji biznesowej i przedsiębiorczej Instytutem Kreowania Przedsiębiorczości, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu (budowanie przedsiębiorczych kompetencji młodych Polaków), dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy młodzieży w wieku 16-19 lat oraz ich rodziców i nauczycieli.

  UE

 • Uniwersalny profesjonalista

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: Uniwersalny profesjonalista

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
  Numer projektu: POWR.03.01.00-00-PU03/19

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19
  Okres realizacji projektu: od: 2020-04-01 do: 2023-09-30

  Kwota dofinansowania: 1 940 968,28 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Podniesienie kompetencji studentów AFiBV, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji u kadry dydaktycznej Uczelni w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego, poprzez: modyfikację programów kształcenia na 3 kierunkach, wprowadzającą zajęcia z projektowania uniwersalnego, umożliwiającą studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, na kierunkach:

  1.Grafika;

  2.Architektura i urbanistyka;

  3.Informatyka.

  UE

 • Vistula.cert

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: Vistula.cert

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K356/16

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16
  Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2022-12-31

  Kwota dofinansowania: 322 728,70 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Podniesienie kompetencji 80 studentów AFIBV i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez umożliwienie uczestnikom udziału w certyfikowanych szkoleniach z metodyk zarządzania IT (z egzaminem), wizytach studyjnych, dodatkowych zajęciach realizowanych z udziałem pracodawców, zajęciach z przedsiębiorczości i z komp. komunikacyjnych.

  UE

 • Dobry nauczyciel Tea(n)Fa wart

  Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora realizuje projekt: Dobry nauczyciel Tea(n)Fa wart

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer projektu: POWR.03.01.00-00-KN51/18

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18
  Okres realizacji projektu: od: 2019-02-01 do: 2023-09-30

  Kwota dofinansowania: 2 115 720,32 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie jednego nowego programu kształcenia nauczycieli na kierunku Pedagogika, Profil Praktyczny studia II stopnia niestacjonarne.

  UE

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close