• Integrated Vistula of the Future

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula stawia na wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienia jakości nauczania. Opracowany przez nas projekt został doceniony i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej kwotą 6 918 834,97 zł.
  Główny cel projektu planujemy osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych :

  • 30 proc. absolwentów objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego będzie kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia;
  • 199 osób (w tym 89 kobiet) podniesie kompetencje w ramach działań Uczelni wspartych z EFS;
  • 60 osób ( tym 30 kobiet) – pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS,
  • podniesie swoje kompetencje dydaktyczne;
  • 20 osób (w tym 10 kobiet) – pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS,
  • Podniesie swoje kompetencje zarządcze.

  Projekt skierowany jest do studentów, kadry dydaktycznej oraz kadry kierowniczej i administracyjnej. Uczestnikami projektu będzie:

  • 45 studentów (w tym 15 kobiet), którzy podejmą i ukończą naukę na poziomie wyższym na nowym kierunku kształcenia objętym projektem  Energy Management;
  • 24 studentów (w tym 12 kobiet) ostatnich semestrów studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe – studia stacjonarne I stopnia (rok rozpoczęcia studiów 2016/2017), którzy odbędą zagraniczne staże  zawodowe;
  • 130 studentów (w tym 62 kobiet), ostatnich 4 semestrów wszystkich  kierunków, którzy ukończą szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje;
  • 60 pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni (w tym 30 kobiet), którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne;
  • 20 pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni (w tym 10 kobiet), którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje
   zarządcze.

  Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 – 31 marca 2022.

  Unia

 • „ITy odniesiesz sukces” - INFORMATYKA

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2019-12-31
  Kwota dofinansowania: 2 024 675,92 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Celem głównym projektu jest wsparcie 147 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Informatyka, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w AFiBV, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2019 r.
  Zadania:
  1. Staże krajowe dla 147 studentów i studentek.

  Regulamin_IT 

 • Staże bez granic 2 – STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2019-12-31
  Kwota dofinansowania: 1 569 261,04 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Celem głównym projektu jest wsparcie 114 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Stosunki międzynarodowe, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w AFiBV, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2019 r.
  Zadania:
  1. Staże krajowe dla 114 studentów i studentek.

  Regulamin_SM 

 • Zarządzanie przyszłością – ZARZĄDZANIE

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2019-12-31
  Kwota dofinansowania: 2 692 694,88 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Celem głównym projektu jest wsparcie 204 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Zarządzanie, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w AFiBV, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2019 r.
  Zadania:
  1. Staże krajowe dla 204 studentów i studentek.

  Regulamin_Z 

 • Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFIB Vistula

  Projekt: Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiB Vistula

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/15

  Okres realizacji projektu: od: 2017-04-01 do: 2020-03-31

  Kwota dofinansowania: 1 123 992,00 zł

  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i wzrost szans 600 studentów (284 K i 316 M) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) na rynku pracy poprzez realizację świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier (BK) wspomagających studentów w rozpoczęciu działalności zawodowej do III.2020 r.

  Zadania:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 600 UP (284 K i 316 M)
  • Poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej grupowe prowadzone przez AIP i indywidualne prowadzone przez DP.
  • Mentoring w miejscu pracy dla najbardziej zaangażowanych – 50 UP
  • Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników BK – 3 os.
  • Zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji.
  • Monitoring karier zawodowych UP – 600 UP.
  • Wsparcie udzielane studentowi w projekcie będzie bezpośrednio związane z efektami kształcenia na studiowanym przez niego kierunku studiów.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie: Wsparcie w projekcie jest udzielane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

   

  Regulamin_biurokarier

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close