• e-VISTULA dla e-studentów

  Tytuł projektu

  „e-VISTULA dla e-studentów”

  Numer umowy o dofinansowanie

  RPMA.02.01.01-14-6620/16

  Nazwa wnioskodawcy

  Akademia Finansów i Biznesu VISTULA

  Okres realizacji:

  14.09.2016 – 31.07.2019

  Wartość ogółem:

  3 050 110,95 zł

  Wydatki kwalifikowalne:

  2 452 507,11 zł

  Wnioskowane dofinansowanie:

  1 962 005,69

  Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM

  II Wzrost e-potencjału Mazowsza

  Opis projektu:

  Celem projektu jest udostępnienie (do 31.08.2018 roku), wszystkim studentom Akademii Finansów i Biznesu VISTULA (dalej AFiBV) oraz mieszkańcom województwa mazowieckiego, pięciu nowych e-usług AFiBV, co przyczyni się do zwiększenia dostępności, jakości i efektywności kształcenia w regionie.

  Cele szczegółowe:

  1.uruchomienie e-usług: 1) e-Poradnictwo, 2) e-Rekrutacja na praktyki, staże, szkolenia, 3) e-Ankiety, poprzez cyfryzację usług dotychczas

  realizowanych w AFiBV drogą tradycyjną, tj. diagnozowanie kompetencji; rekrutacja na praktyki, staże, szkolenia; prowadzenia badań ankietowych przez studentów;

  1. uruchomienie nowej e-usługi: 4) e-Nauczanie na nowych kierunkach studiów, tj., na wybranych kierunkach studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia;
  2. uruchomienie nowej innowacyjnej e-usługi: 5) Masowe Kursy Online (MOOC).

  Projekt zakłada, iż pięć implementowanych e-usług to e-usługi o poziomie dojrzałości co najmniej 4: poziom transakcyjny. Na stworzony w ramach projektu portal ABK-Vistula, który powstanie w projekcie, celem świadczenia e-usług: e-Poradnictwo, e- Rekrutacja na praktyki, staże, szkolenia oraz e-Ankiety, składać się będzie: system informatyczny oraz zawartość portalu, czyli treści niezbędne do uruchomienia eusług. Natomiast w celu uruchomienia e-usług: e-Nauczanie na nowych kierunkach studiów oraz Masowe Kursy Online, wykorzystane zostaną: istniejąca platforma Akademii Finansów i Biznesu VISTULA do kształcenia na odległość oraz platforma Udacity.com. W przypadku ostatnich dwóch e-usług, zostanie w projekcie wytworzona tylko zawartość portali. Następnie e-usługi zostaną wdrożone (w tym przygotowani zostaną użytkownicy systemu – administratorzy) i uruchomione dla użytkowników. Projekt będący przedmiotem dofinansowania odpowiada na zidentyfikowane potrzeby Akademii Finansów i Biznesu VISTULA i jej studentów oraz mieszkańców województwa mazowieckiego, do których skierowane będą wypracowane w projekcie e-usługi.

 • Staże bez granic

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula od 1 maja 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Staże bez granic”. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 103 studentów (w tym 50 kobiet) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) studiujących na kierunkach: Stosunki Międzynarodowe, w sposób odpowiadający potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2017 r. Przedsięwzięcie polega na organizacji dla studentów 3-miesięcznych staży zawodowych w łącznej wysokości 360 godzin, tj. 120 godz./miesiąc dla każdego uczestnika projektu. Pierwsza grupa studentów trafi do pracodawców już w okresie lipiec-wrzesień 2016 r. Następni studenci odbywać mogą staże u pracodawców po semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/2017.

   

  Regulamin_staże bez granic 

 • Liczę na staż

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula od 1 maja 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Liczę na staż” Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju na lata 2014-2000. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 118 studentów (w tym 61 kobiet) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) studiujących na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowości, w sposób odpowiadający potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2017 r. Przedsięwzięcie polega na organizacji dla studentów 3-miesięcznych staży zawodowych w łącznej wysokości 360 godziny, tj. 120 godz.miesiąc dla każdego uczestnika projektu. Pierwsza grupa studentów trafi do pracowników już w okresie lipiec-wrzesień 2016 . Następni studenci odbywać mogą staże u pracodawców po semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2016/2017.

   

  Regulamin_liczę na staż

 • Informatyka szansą dla Ciebie

  Projekt ma na celu rozwinięcie oferty dydaktycznej na kierunku informatyka w AFiB Vistula. Dla najlepszych studentów w ramach projektu organizowane są staże, wyjazdy studyjne oraz program stypendialny.

 • Młodzi z doświadczeniem

  Projekt realizowany jest w okresie 1.02.2015 – 30.09.2015 r. W ramach projektu „Młodzi z doświadczeniem” Biuro Karier oferuje 80 płatnych staży oraz organizuje dla studentów warsztaty w celu rozwijania kompetencji. Wielu studentów i absolwentów po zakończeniu stażu w ramach projektów otrzymało stałe zatrudnienie. Biuro karier nie traci kontaktu ze stażystami/absolwentami pozostając w stałym kontakcie z nimi i ich pracodawcami.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close