UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

Co to jest Akademia Menadżera Innowacji (AMI)?

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) jest programem szkoleniowo-doradczym, który ma na celu podniesienie kompetencji menadżerów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania innowacjami. W uproszczeniu chodzi o to, aby pokazać firmom, w jaki sposób mogą wykorzystywać innowacje w swoim rozwoju. Uczestnicy AMI nabywają wiedzę i umiejętności zarówno w zakresie tworzenia innowacji samodzielnie, wewnątrz firmy, jak również pozyskiwania ich z zewnątrz i implementowania do działalności swojej firmy.

Co to jest Akademia Menadżera Innowacji (AMI)?

  Zyskaj do 80% dofinansowania!


  Rekrutacja tylko do 20 lutego.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat programu lub bezpłatne wsparcie w zakresie wypełnienia wniosku rekrutacyjnego zostaw kontakt do siebie, oddzwonimy:  Co wchodzi w zakres?

  Uczestnicy AMI biorą udział w ponad 90 godzinach wykładów i warsztatów, a ponadto korzystają z indywidualnego doradztwa w wymiarze do 120 godzin w przypadku firm małych, średnich i dużych oraz do 60 godzin w przypadku firm mikro.

  Zakres merytoryczny AMI jest zbudowany wokół 6 głównych tematów:

  • kultura innowacyjności,
  • zrozumienie biznesu,
  • strategia,
  • struktura organizacyjna,
  • potencjał i zasoby,
  • procesy.

  Uzupełniają go warsztaty z 3 metodyk tworzenia i wdrażania innowacji:

  • Business Model Canvas,
  • Design Thinking,
  • Open Innovation.

  Wykłady i warsztaty podnoszą kompetencje pracowników. Z kolei praca z doradcą ma oddziaływać także na firmę, a polega na analizie obecnego stanu przedsiębiorstwa i wypracowaniu rekomendacji, w jaki sposób funkcjonowanie firmy w każdym z ww. obszarów można udoskonalić. Ważne jest to, że to uczestnicy programu wspólnie z doradcą decydują o tym, jakiemu tematowi poświęcą najwięcej czasu, jaki problem firmy chcą rozwiązać.

  Każdemu z przedsiębiorstw biorących udział w programie przedstawiane są kandydatury kilku doradców dopasowanych do specyfiki firmy, także jej lokalizacji, ale to uczestnicy AMI decydują, z którym z nich chcą podjąć współpracę.

   

  Kogo zapraszamy?

  Zapraszamy firmy z każdej branży. Warunkiem jest chęć rozwoju dzięki innowacjom i chęć podnoszenia kompetencji swoich pracowników w tym zakresie.

  Chcąc skorzystać z programu, firma jest zobowiązana oddelegować do AMI:

  – firmy mikro – od 2 do 3 pracowników,

  – firmy małe, średnie i duże –  od 3 do 5 pracowników.

  Powinny to być osoby zajmujące stanowiska kierownicze co najmniej średniego szczebla, tzn. co najmniej kierownicy działów.

   

  Projekt jest dofinansowany

  Projekt jest dofinansowany w wysokości do 80% dla firm z sektora MSP i do 50% dla firm dużych, ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020.

  Maksymalna wysokość wkładu własnego przedsiębiorstwa nie powinna przekroczyć:

  • 10 200 zł* netto w przypadku firm mikro (przy założeniu delegowania 2 pracowników),
  • 17 000 zł* netto w przypadku małych i średnich firm (przy założeniu delegowania 3 pracowników),
  • 42 600 zł* netto w przypadku dużych firm (przy założeniu delegowania 3 pracowników).

  *Kwota zależna jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do AMI i może ulec zmniejszeniu. Powyższe wartości dotyczą sytuacji, w której w AMI weźmie udział 75 uczestników. Firma ponosi dodatkowo koszt podatku VAT (ok. 8000 zł).

   

  Rekrutacja trwa do 20 lutego! 

   

  Więcej informacji o programie:

  https://www.linkedin.com/company/instytutkreowaniainnowacji

   

  Osoba do kontaktu:
  Jakub Rawski
  j.rawski@vistula.edu.pl

  Akademia Menadżera Innowacji (AMI) jest to projekt, który został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  UWAGA! Bardzo ważne jest, aby w przypadku wypełnienia wniosku, wskazać w nim (punkt VI), że w rekrutacji wspierała Wnioskodawcę firma: Akademia Finansów i Biznesu Vistula (wybór z listy rozwijanej).  

  Filmy promocyjne AMI:

  UE

  • Ulotka o Akademii Menadżera Innowacji

   Pobierz
  Aplikuj online

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close