UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Co to jest Akademia Menadżera Innowacji (AMI)?

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) jest programem szkoleniowo-doradczym, który ma na celu podniesienie kompetencji menadżerów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania innowacjami. W uproszczeniu chodzi o to, aby pokazać firmom, w jaki sposób mogą wykorzystywać innowacje w swoim rozwoju. Uczestnicy AMI nabywają wiedzę i umiejętności zarówno w zakresie tworzenia innowacji samodzielnie, wewnątrz firmy, jak również pozyskiwania ich z zewnątrz i implementowania do działalności swojej firmy.

Co to jest Akademia Menadżera Innowacji (AMI)?

Co wchodzi w zakres?

Uczestnicy AMI biorą udział w ponad 90 godzinach wykładów i warsztatów, a ponadto korzystają z indywidualnego doradztwa w wymiarze do 120 godzin w przypadku firm małych, średnich i dużych oraz do 60 godzin w przypadku firm mikro.

Zakres merytoryczny AMI jest zbudowany wokół 6 głównych tematów:

 • kultura innowacyjności,
 • zrozumienie biznesu,
 • strategia,
 • struktura organizacyjna,
 • potencjał i zasoby,
 • procesy.

Uzupełniają go warsztaty z 3 metodyk tworzenia i wdrażania innowacji:

 • Business Model Canvas,
 • Design Thinking,
 • Open Innovation.

Wykłady i warsztaty podnoszą kompetencje pracowników. Z kolei praca z doradcą ma oddziaływać także na firmę, a polega na analizie obecnego stanu przedsiębiorstwa i wypracowaniu rekomendacji, w jaki sposób funkcjonowanie firmy w każdym z ww. obszarów można udoskonalić. Ważne jest to, że to uczestnicy programu wspólnie z doradcą decydują o tym, jakiemu tematowi poświęcą najwięcej czasu, jaki problem firmy chcą rozwiązać.

Każdemu z przedsiębiorstw biorących udział w programie przedstawiane są kandydatury kilku doradców dopasowanych do specyfiki firmy, także jej lokalizacji, ale to uczestnicy AMI decydują, z którym z nich chcą podjąć współpracę.

 

Kogo zapraszamy?

Zapraszamy firmy z każdej branży. Warunkiem jest chęć rozwoju dzięki innowacjom i chęć podnoszenia kompetencji swoich pracowników w tym zakresie.

Chcąc skorzystać z programu, firma jest zobowiązana oddelegować do AMI:

– firmy mikro – od 2 do 3 pracowników,

– firmy małe, średnie i duże –  od 3 do 5 pracowników.

Powinny to być osoby zajmujące stanowiska kierownicze co najmniej średniego szczebla, tzn. co najmniej kierownicy działów.

 

Projekt jest dofinansowany

Projekt jest dofinansowany w wysokości do 80% dla firm z sektora MSP i do 50% dla firm dużych, ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020.

Maksymalna wysokość wkładu własnego przedsiębiorstwa nie powinna przekroczyć:

 • 8 300 zł* netto dla mikro przedsiębiorcy zgłaszającego 2 uczestników,
 • 14 400 zł* netto dla małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających 3 uczestników,
 • 36 000 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających 3 uczestników.

Dodatkowo przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia kosztu VAT w wysokości:

 • 3 750 zł* dla mikroprzedsiębiorcy,
 • 7 900 zł* dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

*Ostateczna kwota uzależniona jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Akademii Menadżera Innowacji i może ulec zmniejszeniu. W przypadku 100 uczestników nawet o 1000 zł netto od osoby.

 

NOWOŚĆ III edycji:

możliwość zmiany części wkładu prywatnego pieniężnego na wkład prywatny niepieniężny w postaci rozliczenia kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia za czas uczestnictwa w szkoleniu.

Co oznacza, że wkład własny pieniężny od części szkoleniowej programu, może wynieść 0 zł.

 

Założenia organizacyjne:

Okres realizacji III edycji AMI: czerwiec – grudzień 2021 r.

NOWOŚĆ – cała edycja, w jej części szkoleniowej będzie realizowana w trybie zdalnym

Pobierz harmonogram III edycji AMI

 

Więcej informacji o programie:

https://www.linkedin.com/company/instytutkreowaniainnowacji

 

Osoba do kontaktu:
Jakub Rawski
j.rawski@vistula.edu.pl

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) jest to projekt, który został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

UWAGA! Bardzo ważne jest, aby w przypadku wypełnienia wniosku, wskazać w nim (punkt VI), że w rekrutacji wspierała Wnioskodawcę firma: Akademia Finansów i Biznesu Vistula (wybór z listy rozwijanej).  

Filmy promocyjne AMI:

UE

 • Prezentacja o Akademii Menadżera Innowacji

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close