UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

 • UCZELNIE POSZUKUJĄ WYKONAWCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

  Zarówno Akademia Finansów i Biznesu Vistula, jak i Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, poszukują wykonawcy/wykonawców usługi badania losów (przy użyciu metody CATI) absolwentów uczestniczących w projektach współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskich realizowanych przez Biura Karier obu Uczelni.

  Zainteresowani mogą składać oferty do 28 maja 2018 r. Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach – zapytaniach ofertowych

  ZAPYTANIE OFERTOWE – AFIBV

  ZAPYTANIE OFERTOWE – SGTiR

 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie Zasady konkurencyjności nr BK/ZK/1/2017 z dnia 26.01.2017 na:

  1. Udostępnienie na podstawie licencji, narzędzi badania kompetencji.
  2. Organizacja i realizacja szkoleń wdrożeniowych z zakresu użytkowania udostępnionych narzędzi.

  W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma: Asseco Data Systems S.A. – ul. Żwirki i Wigury 15 , 81-387 Gdynia. Oferta uzyskała największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

  Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (po negocjacjach z Wykonawcą oferującym najniższą cenę) wynosi 110 400,00 zł brutto.

 • Informacja o rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku nr ABK/RR/2/2017 z dnia 26.05.2017 na:

  1. Realizację Szkolenia certyfikacyjnego ICC – certyfikat coacha, dla 1 osoby w ramach podnoszenia kompetencji pracowników Biura Karier.

  W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma: VALUES TEAM AL. KEN 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa.

  Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 15 000,00 zł brutto.

 • Informacja o rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku nr ABK/RR/1/2017 z dnia 26.05.2017 na:

  1. Szkolenie dla doradców zawodowych z zakresu narzędzi do badania kompetencji,
  2. Szkolenie dla doradców zawodowych zakresu uczenia studentów przedsiębiorczości pt. Business Manager,
  3. Szkolenie z zakresu Assessment i Development Center,
  4. Szkolenie z zakresu zaawansowane metody i narzędzia diagnozy potencjału zawodowego. R/1/2017

  W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma: VALUES TEAM AL. KEN 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa.

  Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 24 000,00 zł brutto

 • Zapytanie ofertowe na szkolenie certyfikacyjne ICC - Certyfikat Coacha

  W związku z realizacją projektu „Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV”, nr POWR.03.01.00-00-B066/15 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) planuje zrealizować szkolenie CERTYFIKACYJNE ICC – CERTYFIKAT COACHA dla 1 osoby w ramach podnoszenia kompetencji pracowników Biura Karier.

  1. Zapytanie ofertowe TUTAJ
 • Zapytanie ofertowe na szkolenia dla dwóch nowych pracowników Biura Karier - Doradca Zawodowy i Doradca ds. Przedsiębiorczości

  W związku z realizacją projektu „Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV”, nr POWR.03.01.00-00-B066/15 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) planuje zrealizować szkolenia dla dwóch nowych pracowników Biura Karier – DORADCA ZAWODOWY I DORADCA DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach podnoszenia kompetencji, nabywania nowych doświadczeń i kwalifikacji.

  1. Zapytanie ofertowe TUTAJ
 • Zapytanie ofertowe na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych

  Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych dla studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula uczestniczących w projekcie staży studenckich organizowanym przez Zamawiającego, a współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bilety lotnicze związane są z zagranicznymi podróżami studentów w celu odbycia stażu.

  1. Zapytanie ofertowe TUTAJ
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjności

  Zamówienie w ramach projektu:

  „Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV”

  Przedmiot zamówienia:

  1. Udostępnienie, na podstawie licencji, narzędzi badania kompetencji.
  2. Organizacja i realizacja szkoleń wdrożeniowych z zakresu użytkowania udostępnionych narzędzi.

  Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wymagania funkcjonalne dostarczanych narzędzi badania kompetencji
  3. Scenariusze testowe do sprawdzenia zgodności oferowanych narzędzi
  4. Oferta
 • Zaproszenie do składania ofert – e-usługi AFiB Vistula

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowania studium wykonalności projektu wymaganego do skutecznego
  złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; działanie 2.1 E-usługi; poddziałanie 2.1.1
  Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, dalej zwanego „studium
  wykonalności projektu”.

  Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe (wersja PDF)
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wersja WORD)
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (wersja PDF)
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (wersja WORD)
 • Rozeznanie rynku - polisy ubezpieczeniowych NNW

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula prowadzi rozeznanie rynku wśród instytucji ubezpieczeniowych NNW studentów uczestniczących w programach stażowych w ramach projektów „Liczę na staż” i „Staże bez granic”, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Polisy obejmować będą okres 3-miesięcznych staży.

  1. Rozeznanie rynku (wersja PDF)
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close