DNI OTWARTE ONLINE – 50% RABAT NA STUDIA

Więcej

Rada Społeczno-Biznesowa Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest ciałem doradczym, którego celem jest wspieranie Uczelni we wszystkich zadaniach związanych z rozwojem naukowym i dydaktycznym. Została powołana 25 stycznia 2021 r. w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnej edukacji, która dąży do kształcenia kadr o kompetencjach umożliwiających sprawne poruszanie się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Zadaniem Rady jest umacnianie współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym, tworzenie warunków do wymiany wiedzy, realizacja wspólnych projektów naukowych i wdrożeniowych oraz dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy. Celem jest również tworzenie wspólnych programów stażowych oraz zwiększenie zatrudnienia studentów.

Obecnie Rada Społeczno-Biznesowa Akademii Finansów i Biznesu Vistula liczy 53 członków. Są wśród nich przedstawiciele uczelni, biznesu, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, instytucji publicznych oraz mediów. Jej koordynatorem jest dr Małgorzata Bonikowska. 

Rada pracuje w następującym trybie:

 • spotkania całej Rady w pełnym składzie – jeden raz w ciągu roku akademickiego, pod koniec października;
 • praca w grupach oraz indywidualnie – przez cały czas.

GRUPY TEMATYCZNE

 1. Badania i projekty badawcze

 1. Określanie działań badawczych dla członków Rady i ich organizacji w ramach badań własnych uczelni.
 2. Określanie działań badawczych w ramach partnerstw formowanych przez organizacje reprezentowane przez członków Rady (np. firma + NGO + medium).
 3. Przygotowywanie lub konsultowanie wsadu do aplikacji grantowych uczelni na badania (np. do NCIBR).
 4. Konsultowanie planów badawczych uczelni i produktów powstałych w wyniku badań (raporty z badań, prezentacje, wnioski, policy papers).
 5. Włączanie studentów uczelni w badania prowadzone przez podmioty z Rady (np. ZBP zespół badań i analiz).
 6. Wsparcie w opracowywaniu rankingów, np. ranking najcenniejszych polskich marek (Rzeczpospolita).
 7. Inne formy pracy indywidulanej członków Rady.

2. Studenci, staże i dydaktyka

 1. Przyjmowanie studentów i absolwentów na staże i wolontariat.
 2. Popularyzacja wśród studentów i kadry uczelni konkursów na staże organizowanych przez członków Rady.
 3. Gościnne wykłady członków Rady (w ramach istniejących przedmiotów).
 4. Organizowanie dodatkowych spotkań tematycznych ze studentami.
 5. Konsultacje programów nauczania.
 6. Wprowadzanie nowych przedmiotów do siatki wykładowej.
 7. Tworzenie nowych produktów edukacyjnych (kursy, studia podyplomowe).
 8. Inne formy pracy ze studentami („poradnia” – konsultacje o wyborze zawodu, stylu życia, marce osobistej etc.).
 9. Popularyzacja wiedzy związanej z działaniami członków Rady (np. standardy w bankowości – przez ZBP).

3. Akcje tematyczne

 1. Działania kulturalne, społeczne, edukacyjne z udziałem kadry i studentów uczelni podczas przedsięwzięć organizowanych przez samorząd, np. warsztaty i pokazy podczas Dni Miasta czy Festiwalu, którego miasto jest gospodarzem.
 2. Działania promujące postawy społeczne (np. bliźniaczenie pokoleń, pomaganie starszym, warsztaty informatyczne dla seniorów etc.).
 3. Konsultacje koncepcji rozwojowych miast tak, aby uwzględniały interesariuszy oraz trendy.
 4. Uczestnictwo kadry Vistuli w konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez członków Rady w swoich instytucjach.

Skład Rady Społeczno-Biznesowej Akademii Finansów i Biznesu Vistula

 • Małgorzata Bonikowska – CSM, THINKTANK, AFiB Vistula – koordynator Rady
 • Ryszard Fijałkowski – AFiB Vistula, szef klubu Ambasadorów przy AFiB Vistula
 • Wawrzyniec Konarski – Rektor AFiB Vistula
 • Zdzisław Rapacki, Vistula – AFiB Vistula, wykładowca
 • Bartłomiej E. Nowak – AFiB Vistula, prezes Grupy Uczelni Vistula
 • Jacek Zalewski – prezes Stowarzyszenia Dobra Wola
 • Julia Kozak – Innovation in Politics Insitute, Wiedeń
 • Włodzimierz Zydorczak – prezes Federacji Powszechny Samorząd Gospodarczy
 • Anna Chwałek – prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat
 • Beata Faracik – prezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
 • Dawid Piekarz – wiceprezes Instytutu Staszica
 • Krzysztof Paturej – prezes International Centre for Chemical Safety
 • Andrzej Szumowski – prezes Stowarzyszenia Polska Wódka
 • Michał Rejent – prezes Heart on Fire
 • Tomasz Zjawiony – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Piotr Wielgomas – prezes i założyciel BIGRAM S.A.
 • Milena Inglot – INGLOT, dyrektor
 • Mateusz Halicki – prezes ECORYS
 • Piotr Marczuk – Honeywell, dyrektor
 • Bartłomiej Piwnicki – UBP CONSULTING, CEO
 • Magdalena Gilert – CBRE, Talent Resourcing Manager
 • Ireneusz Ozga – prezes VICCI Group
 • Mariusz Turski – prezes Fundacji „Polska Przedsiębiorcza”
 • Jacek Aleksandrowicz – wiceprezes Fundacji „Polska Przedsiębiorcza”
 • Marcin Piasecki – RZECZPOSPOLITA, redaktor zarządzający
 • Monika Jasłowska – POLPHARMA, Doradca ds. Transformacji, Departament Rozwoju Korporacyjnego
 • Krzysztof Gorzkowski – KAPSCH Telematic Services, Head of PR & Marketing
 • Dawid Małycha – prezes Małycha Nieruchomości Premium
 • Agnieszka Stasinowska – Bank Gospodarstwa Krajowego, menedżer
 • Wojciech Leśniewski – Santander Universidades, dyrektor
 • Marek Kulczycki – Nest Bank – CEO
 • Arkadiusz Chęciński – prezydent Sosnowca
 • Marcin Marzec – burmistrz Sandomierza
 • Andrzej Wnuk – prezydent Zamościa
 • Mateusz Miłoszewski – wiceburmistrz Pułtuska
 • Andrzej Dwojnych – wójt Brudzenia k. Płocka
 • Jacek Piechota – prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 • Henryk Matej – burmistrz Szczebrzeszyna
 • Tomasz Sieradz – Wojewódzki Urząd Pracy – radny dzielnicy Ursynów
 • Maria Jolanta Batycka-Wąsik – wójt Gminy Lesznowola
 • Robert Kempa – burmistrz Gminy Ursynów
 • Mariusz Zygierewicz – Związek Banków Polskich, dyrektor zespołu ekonomiczno – regulacyjnego i rozwoju kadr bankowych
 • Zbigniew Deptuła – starosta Makowa Mazowieckiego
 • Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni
 • Anna Ludwiczak – wiceprezydent Gdyni
 • Agnieszka Labus – Laboratory of Architecture 60+ (LAB 60+), Founder and CEO
 • Beata Klimek – prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
 • Tomasz Maciejewski – dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
 • Mariusz Jankowski – Urząd Miasta Katowice – Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów
 • Kamil Wyszkowski – prezes Rady UN Global Compact Network, przedstawiciel krajowy
 • ZARZĄDZENIE Nr 3/02/2021 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Rady Społeczno-Biznesowej Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close