Poznaj strukturę Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji.

 • Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

  • dr inż. Barbara Karlikowska – Dziekan
  • dr Anna Wiśniewska – Prodziekan
  • Marta Respondek – Sekretarz Wydziału
 • Program Kształcenia - Ekonomia

  • prof. dr hab. Juliusz Kotyński – Dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych
  • dr hab. Wojciech Hübner – Dyrektor Programu Kształcenia
  • mgr Magdalena Rybicka – Zastępca Dyrektora Programu Kształcenia
  • prof. dr hab. Wojciech Charemza – Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych
  • dr hab. Wojciech Hübner – Dyrektor Centrum Badań Azjatyckich
  • mgr Magdalena Rybicka – Zastępca Dyrektora Centrum Badań Azjatyckich
  • prof. dr hab. Paweł Bożyk – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Wojciech Charemza – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Witold Orłowski – profesor zwyczajny
  • dr hab. Wojciech Hübner – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Svietlana Makarova – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Sebastian Płóciennik – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Zbigniew Zimny – profesor nadzwyczajny
  • dr Łukasz Marć – adiunkt
  • dr Rafał Raciborski – adiunkt
  • dr Ewa Radomska – adiunkt
  • dr Marian Szołucha – adiunkt
  • dr Piotr Śpiewanowski – adiunkt
  • dr Agata Wańcio – adiunkt
  • mgr Julia Nikitenko – asystent
  • mgr Olga Petranevskaya – asystent
  • mgr Magdalena Rybicka – asystent

   

 • Program kształcenia - Finanse i Rachunkowość

  • dr hab. Ryszard Michalski – Dyrektor Instytutu Finansów
  • dr hab. Mirosław Bojańczyk – Dyrektor Programu Kształcenia
  • dr Krystyna Mośbibrodzka – Zastępca Dyrektora Programu Kształcenia
  • prof. dr hab. Juliusz Kotyński – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Jan Sulmicki – profesor zwyczajny
  • dr hab. Mirosław Bojańczyk – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Andrzej Dorosz – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Maciej Dudek – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Oskar Kowalewski – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Michał Kruszka – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Ryszard Michalski – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Leszek Morawski – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Krzysztof Rybiński – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Jolanta Zombirt – profesor nadzwyczajny
  • dr inż. Barbara Karlikowska – adiunkt
  • dr Marek Kulczycki – adiunkt
  • dr Krystyna Mośbibrodzka – adiunkt
  • dr Zdzisław Rapacki – adiunkt
  • mgr Monika Chodoń – asystent
 • Program Kształcenia - Stosunki Międzynarodowe

  • prof. dr hab. Longin Pastusiak – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych
  • dr Bartłomiej Nowak – Zastępca Dyrektora Instytutu
  • dr hab. Agnieszka Legucka – Dyrektor Programu Kształcenia
  • dr Przemysław Damski – Zastępca Dyrektora Programu Kształcenia
  • Elżbieta Najfeld-Goga – Sekretarz Instytutu
  • prof. dr hab. Stanisław Parzymies – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Longin Pastusiak – profesor zwyczajny
  • dr hab. Anna Antczak – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Marek Grela – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Liu Hanzhen – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Wawrzyniec Konarski – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Wojciech Kostecki – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Agnieszka Legucka – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Jerzy M. Nowak – profesor nadzwyczajny
  • dr Przemysław Damski – adiunkt
  • dr Davut Han Aslan – adiunkt
  • dr Małgorzata Maliszewska – adiunkt
  • dr Juliusz Maliszewski – adiunkt
  • dr Davide Marciano – adiunkt
  • dr Janusz Mrowiec – adiunkt
  • dr Jan Muś – adiunkt
  • dr Bartłomiej Nowak – adiunkt
  • dr Andrzej Olechowski – adiunkt
  • dr Justyna Olędzka – adiunkt
  • mgr Anna Grzywacz – asystent
  • mgr Tomoyuki Hashimoto – asystent

   

 • Program Kształcenia - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

  • dr Juliusz Maliszewski – Dyrektor Programu Kształcenia
  • prof. dr hab. Longin Pastusiak – profesor zwyczajny
  • dr hab. Marek Grela – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Wawrzyniec Konarski – profesor nadzwyczajny
  • dr Davut Aslan – adiunkt
  • dr Małgorzata Maliszewska – adiunkt
  • dr Juliusz Maliszewski – adiunkt
  • mgr Anna Jaglińska – asystent
  • mgr Adam Jasser – asystent

   

 • Program Kształcenia - Zarządzanie

  • dr hab. Elżbieta Jędrych – Dyrektor Instytutu Zarządzania
  • dr hab. Elżbieta Jędrych – Dyrektor Programu Kształcenia
  • dr Justyna Berniak-Woźny – Zastępca Dyrektora Programu Kształcenia
  • prof. dr hab. Zbigniew Olesiński – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Leszek Zaremba – profesor zwyczajny
  • dr hab. Adam Grzegorczyk – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Elżbieta Jędrych – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Teresa Kupczyk – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Marlena Plebańska – profesor nadzwyczajny
  • dr Justyna Berniak-Woźny – adiunkt
  • dr Stanisław Gasik – adiunkt
  • dr Maria Gasińska – adiunkt
  • dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska – adiunkt
  • dr Agnieszka Knap-Stefaniuk – adiunkt
  • dr Artur Kwasek – adiunkt
  • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska – adiunkt
  • dr Marek Szelągowski – adiunkt
  • mgr Maciej Markowski – asystent
  • mgr Anna Rękawek – asystent

   

 • Wydział Filologii

  • dr Katarzyna Kacprzak – p.o. Dziekana
  • dr Irena Księżopolska – Prodziekan
  • dr Katarzyna Kacprzak – Dyrektor Programu Kształcenia – Filologia Hiszpańska
  • dr Ali Sengul – Dyrektor Programu Kształcenia – Filologia Angielska, Sinologia
  • Kamila Gajda – Sekretarz Instytutu
  • prof.dr hab. Andrzej Weseliński – profesor zwyczajny
  • dr hab. Maria Koszla-Szymańska – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Johann Hans Sauer – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Jana Rosker – profesor nadzwyczajny
  • dr Pablo De La Fuente De Pablo – adiunkt
  • dr Liu Hanzhen – adiunkt
  • dr Katarzyna Kacprzak – adiunkt
  • dr Irena Księżopolska – adiunkt
  • dr Mo Zhou – adiunkt
  • dr Ali Sengul – asystent
 • Wydział Inżynierski

  • prof. dr hab. Ludwik Czaja – Dziekan
  • dr Elżbieta Kopciuszewska – Prodziekan
  • mgr Aleksander Sierżęga – Prodziekan
  • prof. dr hab. Ludwik Czaja – Dyrektor Instytutu Informatyki
  • prof. dr hab. Ludwik Czaja – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Maksymilian Dryja – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Łukasz Stettner – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Jan Zabrodzki – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Dmitry Zaitsev – profesor zwyczajny
  • dr hab. Hans Burkhard – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Paweł Gburzyński – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Leszek Jung – profesor nadzwyczajny
  • dr Tomasz Bartczak – adiunkt
  • dr Iwona Dolińska – adiunkt
  • dr Soma Dutta – adiunkt
  • dr Mariusz Jakubowski – adiunkt
  • dr Antoni Masiukiewicz – adiunkt
  • mgr Edip Senyurek – asystent
  • mgr Aleksander Sierżęga – asystent

   

 • Program Kształcenia - Informatyka

  • mgr Aleksander Sierżęga – Dyrektor Programu Kształcenia
  • mgr Edip Senyurek – Zastępca Dyrektora Programu Kształcenia
 • Program Kształcenia - Budownictwo

  • dr Magdalenia Kłęk – Dyrektor Programu Kształcenia
 • Europejski Wydział Sztuk

  • dr hab. Antoni Fałat – Dziekan
  • dr Zuzanna Lewandowska – Prodziekan
 • Program Kształcenia - Grafika

  • dr Zuzanna Lewandowska – Dyrektor Programu Kształcenia
  • Katarzyna Borkowska – Sekretarz Wydziału
  • prof. dr hab. Rosław Szaybo – profesor zwyczajny
  • dr hab. Antoni Fałat – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Adam Fołtarz – profesor nadzwyczajny
  • dr Magdalena Cybulska-Ziontek – adiunkt
  • dr Jolanta Gołembiowska-Johnson – adiunkt
  • dr Marek Kowalski – adiunkt
  • dr Zuzanna Lewandowska – adiunkt
  • dr Paweł Opaliński – adiunkt
  • mgr Julia Fałat – asystent

   

 • Program Kształcenia - Architektura

  • mgr Karolina Zdrodowska – Dyrektor Programu Kształcenia
  • dr Magdalenia Kłęk – Zastępca Dyrektora Programu Kształcenia
  • prof. dr hab. Rosław Szaybo – profesor zwyczajny
  • dr hab. Antoni Fałat – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Jolanta Gołembiowska-Johnson – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Marta Tobolczyk – profesor nadzwyczajny
  • dr Marek Kowalski – adiunkt
  • dr Paweł Opaliński – adiunkt
  • dr Wojciech Paciorkiewicz – adiunkt
  • dr Agnieszka Starzyk – adiunkt
  • dr Dorota Wejchert-Gajczyk – adiunkt
  • mgr Julia Fałat – asystent
  • mgr Karolina Zdrodowska – asystent

   

 • Seminarium Doktorskie

  • prof. dr hab. Juliusz Kotyński – Dyrektor
 • Studium Języków Obcych

  • dr Ali Sengul – Dyrektor
  • mgr Małgorzata Grabowska – Zastępca Dyrektora
  • mgr Mariia Sydorenko – Koordynator Studium
 • Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

  • dr Roman Fulneczek – Dyrektor
 • Studium Wychowania Fizycznego

  • mgr Jerzy Szyszko – Kierownik
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji - Wydział Turystyki i Rekreacji

  • dr hab. Teresa Skalska – Dziekan
  • dr Piotr Kociszewski – p.o. Pełnomocnika Dziekana

  Program Kształcenia – Turystyka i Rekreacja

  • dr Mirosław Nalazek – Dyrektor Programu Kształcenia
  • dr Joanna Kalecińska – Zastępca Dyrektora Programu Kształcenia
  • dr Kazimierz Waluch – Dyrektor Instytutu Turystyki
  • Ewa Łappa – Sekretarz Wydziału
  • prof. dr hab. Elżbieta Biernacka – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Józef Grochowicz – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski – profesor zwyczajny
  • dr hab. Adam Mazur – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Teresa Skalska – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Krystyna Żelazna – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Jolanta Żyśko – profesor nadzwyczajny
  • dr Krzysztof Celuch – adiunkt
  • dr Piotr Dominik – adiunkt
  • dr Jacek Drążkiewicz – adiunkt
  • dr Marta Drozdowska – adiunkt
  • dr Krzysztof Łopaciński – adiunkt
  • dr Mirosław Nalazek – adiunkt
  • dr Anna Wiśniewska – adiunkt
  • mgr Witold Drogoń – asystent

  Program Kształcenia – Dietetyka

  • dr hab. inż. Dorota Nowak – Dyrektor Programu Kształcenia
  • mgr Sylwia Gudej – Zastępca Dyrektora Programu Kształcenia
  • prof. dr hab. Józef Grochowicz – profesor zwyczajny
  • dr hab. Ewa Gondek – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Krystyna Żelazna – profesor nadzwyczajny
  • dr Mirosława Adamus – adiunkt
  • dr Mariusz Jaworski – adiunkt
  • dr Dorota Nowak – adiunkt
  • mgr Sylwia Gudej – asystent
  • mgr Edyta Litwiniuk – asystent

   

Kontakt do Biura Rektora

Bożena Okraszewska

Kierownik Biura

tel. 22 45 72 370
fax. 22 45 72 271
e-mail: rektorat@vistula.edu.pl
godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00
pok. 44

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close