Polityka Prywatności Grupy Vistula

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Grupie Uczelni Vistula regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej, jako „RODO”.

Administratorami danych osobowych, które pozostawia osoba w ramach rejestracji do bazy rekrutacyjnej, są poszczególne uczelnie z Grupy Vistula, w zależności od wybranego kierunku studiów, na który aplikuje kandydat.

Dane Administratorów Danych:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, adres e-mail: info@vistula.edu.pl,
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, adres e-mail: info@vistula.edu.pl,

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Administratorzy danych wyznaczyli P. Tomasza Wojtysia na inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Kontakt to Inspektora, adres e-mail: iod@vistula.edu.pl.

W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • administrowanie kontem użytkownika w serwisie rekrutacyjnym. – podstawa prawna przetwarzania danych – dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez utworzenie konta w serwisie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania zgody, np. poprzez usunięcie konta,
 • rekrutacja na wybrany kierunek studiów – podstawa prawna przetwarzania danych – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.). Przetwarzanie danych odbywać się będzie do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • zawarcie i realizacja umowy o studiowaniu – podstawa prawna przetwarzania danych – niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych w związku z przepisami o rachunkowości oraz przechowywania dokumentów związanych z procesem nauki, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • informowanie o ofercie uczelni z Grupy Vistula – podstawa prawna przetwarzania danych – dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania przez osobę zgody.
 • profilowanie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest profilowanie w ramach działań marketingowych, w celu lepszego dobrania oferty oraz wysyłanych informacji. Przetwarzanie do odbywać się będzie momentu wyrażenia sprzeciwu na profilowanie.
 • odpowiedź na zadane pytanie przesłane w formularzu kontaktowym lub poprzez pocztę elektroniczną. W tym przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie rzetelnej informacji dla kontaktujących się z nami osób oraz przekierowanie sprawy do odpowiedniego działu w naszych uczelniach. Będziemy przechowywać zrealizowaną korespondencję przez okres 1 roku, chyba, że sprawa dotyczyć będzie kwestii wymagających dłuższego okresu przechowywania np. do czasu przedawnienia roszczeń lub w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi/windykacyjnymi.

Do celów marketingowych pozyskiwane są dodatkowe dobrowolne zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, poprzez e-mail, sms, kontakt telefoniczny. W każdym momencie osoba może wycofać udzieloną zgodę.

W zakładce Kariera jest możliwość przesłania CV w celach rekrutacyjnych na konkretne ogłoszenie o pracę. W tym przypadku Administratorem danych będzie ta uczelnia, której ogłoszenie o pracę dotyczy.
Dane będą przetwarzane w następujących celach:

 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż pół roku.
 • udostępnienie danych do pozostałych uczelni z Grupy Vistula w celach rekrutacyjnych. Podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż pół roku.

Odbiorcy danych

 • upoważnieni pracownicy administratora danych, w tym również wykładowcy,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, agencje rekrutujące studentów, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
 • podmioty będące niezależnymi administratorami danych, którym dane będą udostępniane w związku z realizowaną umową na rzecz osoby, której dane dotyczą, w szczególności podmioty realizujące usługi: płatności elektronicznych, bankowe, kurierskie, pocztowe, prawne.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych do realizacji umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do jej realizacji. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing usług pozostałych uczelni z Grupy Vistula. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia.
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak możesz zmienić swoje dane oraz wyrażone zgody.
W przypadku bazy rekrutacyjnej dla kandydatów na studia, zmiany ustawień wyrażonych zgód, jak również usunięcie konta można dokonać w zakładce Data protection, po zalogowaniu się do serwisu. W Zakładce Profil można również dokonać aktualizacji danych osobowych.
W pozostałych przypadkach możesz skontaktować się z Administratorem Danych w celu dokonania jakichkolwiek zmian.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją powyższych praw, możesz skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe podane są na początku informacji.

Linki do serwisów www innych podmiotów
Informujemy również, że na Stronie internetowej umieszczone mogą znajdować się linki do stron firm zewnętrznych, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Oznacza to, że poprzez link zamieszczony na naszej Stronie internetowej nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową, za którą nie odpowiadamy. Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących osób korzystających z tych zewnętrznych stron internetowych są prawdopodobnie opisane w Politykach prywatności tych zewnętrznych podmiotów.

Polityka cookies

Cookies, czyli tzw. ciasteczka, to pliki tekstowe, przesyłane przez serwis internetowy, zapisywane na twardym dysku na komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu końcowym, za pomocą którego użytkownik łączy się z Internetem. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód komputerom, urządzeniom, ani zapisanym na nich plikom. Cookies są pożyteczne, ponieważ pozwalają stronom internetowym rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.

Czy i jak wykorzystujemy cookies?

Nasze serwisy korzystają z cookies. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać urządzenie użytkownika w trakcie ponownej wizyty. Cookies używane są między innymi do zapisu preferencji ustawionych przez użytkownika. Za zgodą użytkownika, nasze serwisy oraz podmioty współpracujące, umieszczają cookies na komputerach odwiedzających nasze serwisy. Pozwalają one nam poznać upodobania i oceny użytkowników, pomagając jednocześnie stale ulepszać nasze serwisy. Cookies nie rozpoznają jednak użytkownika (np. po imieniu i nazwisku), tylko ustawienia i zachowania anonimowego użytkownika, który korzystał z danego serwisu na wybranym urządzeniu.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne do działania usługi – umożliwiające prawidłowe korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu,
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań oraz ograniczenie liczby wyświetleń danej reklamy,
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

Jak długo przechowywane są dane w plikach cookies?

W ramach naszych serwisów mogą być używane dwa rodzaje cookies – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Czy używamy cookies podmiotów trzecich?

Użytkownik korzystający z naszych serwisów może otrzymywać cookies pochodzące od współpracujących z nami podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Zarządzanie plikami  cookies

Pliki cookies pomagają w szczególności w podniesieniu wygody użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych m.in. dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z serwisu www.

Jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę na pliki cookies

Programy do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą sami dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia m.in. zarządzanie plikami cookies konkretnej strony internetowej, całkowite usuwanie wszystkich zapisanych plików cookies, a także automatyczne blokowanie plików cookies.
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Osoby korzystające z naszych serwisów internetowych zgadzają się na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Ostatnia aktualizacja 18 lipca 2018r.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close