Jak Aplikować

 • Jakie są etapy rekrutacji?

  • Wypełnienie formularza on-line.
  • Osobiste złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji i dokonanie wpłaty rekrutacyjnej.
  • Podpisanie umowy o warunkach płatności za studia.
  • Otrzymanie decyzji o przyjęciu na studia.
 • Co muszę zrobić, gdy wypełnię formularz on-line?

  Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Dziale Rekrutacji  i dokonać wpłaty rekrutacyjnej. Dopiero wtedy jest wypisywana decyzja o przyjęciu na studia.

 • Czy można wypełnić formularz on-line w uczelni?

  Tak, formularz zgłoszeniowy można wypełnić w Dziale Rekrutacji.

  Proszę pamiętać, że do systemu należy załączyć skany wymaganych dokumentów oraz zdjęcie w formie elektronicznej (warto je mieć zeskanowane na pendrive lub mailu).

 • Gdzie mogę uiścić opłatę rekrutacyjną?

  Na terenie uczelni jest wpłatomat, gdzie można dokonać płatności gotówką.

 • Kiedy są wyniki rekrutacji?

  Decyzję o przyjęciu na studia kandydat otrzymuje ustnie tego samego dnia, kiedy składa dokumenty  – o ile spełnione są wszystkie wymagane warunki. Proces weryfikacji, postanowienie oraz przygotowanie dokumentów do podpisu trwa nie dłużej niż godzinę.

 • Na jaki numer konta, wpłacić opłatę rekrutacyjna?

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

  Opłaty w PLN
  ALIOR Bank

  49 2490 0005 0000 4520 8418 9996

  Opłaty w EURO
  ALIOR Bank

  PL 58 2490 0005 0000 4600 1686 2929 – EUR

   

  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

  Opłaty w PLN

  NR KONTA 48 1050 1025 1000 0023 5997 2268

  Opłaty w Euro

  Bank account IBAN: PL 80 1050 1025 1000 0023 6803 7145

 • Czy mogę skorzystać z kilku promocji na raz?

  Promocje nie łączą się. Należy wybrać jedną, najbardziej odpowiednią dla siebie.

 • Jakie dokumenty są wymagane na studia I stopnia?

  • Kserokopia świadectwa maturalnego;
  • 1 zdjęcie;
  • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
  • Podpisany formularz zgłoszeniowy wydrukowany ze strony.
 • Jakie dokumenty są wymagane na studia II stopnia

  • Kopia dyplomu studiów licencjackich/ inżynierskich z suplementem;
  • 1 zdjęcie;
  • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
 • Jakie są wymagania dotyczące zdjęcia w aplikacji on-line

  Wszystkie szczegóły dotyczące zdjęcia w aplikacji są dostępne na stronie internetowej systemu aplikacyjnego.

 • Jaki powinien być rozmiar zdjęcia?

  Zdjęcia powinny mieć rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm.

 • Co mam zrobić, jeśli nie mogę wgrać swojego zdjęcia?

  Proszę sprawdzić parametry zdjęcia w formacie jpg, czy zgadzają się z informacją zamieszczoną w systemie.

 • Co mam zrobić, jak chcę przenieść się z innej uczelni?

  • Procedura przeniesienia odbywa się poprzez system rekrutacyjny on-line dream apply – Zapisz Się.
  • Należy wypełnić wszystkie wymagane pola.
  • Kandydat powinien zaznaczyć w systemie, na który rok i semestr ubiega się o przyjęcie.
  • Należy dołączyć skan karty przebiegu studiów z poprzedniej uczelni.
  • Trzeba napisać podanie do Dziekana (AFiBV lub SGTiR) – wzór w załączniku.
  • Dziekan na podstawie dokumentacji kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu.
  • Informację o przyjęciu kandydat otrzymuje w e-mailu zwrotnym z uczelni.

   

   

  UWAGA: Wszyscy kandydaci (także obcokrajowcy) przenoszący się z innych uczelni, przed złożeniem podania do Dziekana muszą dokonać opłaty administracyjnej w wysokości 350 zł/ 85 Euro. Jeżeli po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat rozpocznie studia w uczelni, będzie zwolniony z opłaty wpisowego. Jeśli kandydat zrezygnuje ze studiów w uczelni opłata nie zostanie zwrócona.

   

  Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat powinien zarejestrować się on-line na stronie – Zapisz Się i załączyć następujące dokumenty:

   

  • skan świadectwa dojrzałości;
  • skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka);
  • skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe);
  • skan dyplomu I stopnia i suplementu w przypadku aplikowania na studia II stopnia
  • skan suplementu i dyplomu kandydata na studia II stopnia.

   

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem następujących dokumentów:

  • podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply);
  • oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia;
  • 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem;
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego;
  • kserokopia dyplomu i suplementu – dla kandydata na studia II stopnia
 • Czy mogę zapisać się na studia bez zdanej matury?

  Nie, podjęcie studiów bez matury jest niemożliwe.

 • Mam problem z logowaniem się do systemu?

  Sprawdź, czy dobrze wpisany jest login i hasło.

  Jeżeli nadal nie możesz się zalogować prosimy o kontakt z biurem rekrutacji

  Tel. +48 22 45 72 400rekrutacja@vistula.edu.pl

 • Kiedy otrzymam legitymację studencką i gdzie?

  • Legitymacje są wydawane od 1 października w Dziekanacie, w pok. 108.
  • Prosimy o wcześniejsze opłacenie legitymacji (17zł).
  • Opłatę można wnieść najpóźniej w dniu odbioru legitymacji w uczelnianym wpłatomacie.
 • Gdzie i kiedy mogę starać się o stypendium?

  Wnioski o stypendia i potrzebne dokumenty można składać po rozpoczęciu roku akademickiego, w pok. 207, II piętro.

  Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów i lista wymaganych dokumentów dostępne są TUTAJ

 • Czy uczelnia posiada akademik?

  Uczelnia nie posiada swojego akademika, ale współpracuje z kilkoma prywatnymi domami studenckimi. Wszystkie opcje zakwaterowania dostępne są na hosteluv.com.pl.

 • Do kiedy trwa rekrutacja?

  Rekrutacja trwa do końca września.
  Ostatecznym terminem jest rozpoczęcie roku akademickiego.

 • Od kiedy trwa rekrutacja?

  Rekrutacja rozpoczyna się od 4 br.

 • W jakich godzinach otwarty jest Dział Rekrutacji?

  Godziny pracy Działu Rekrutacji:

  • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 9.00-17.00
  • Sobota, niedziela – nieczynne

Biuro Karier

 • Czy absolwenci uczelni dostają pracę po ukończeniu studiów?

  Tak – pracę ma aż 80% studentów ostatniego roku. A 90% absolwentów znajduje pracę w ciągu 3 miesięcy po ukończeniu studiów.

 • Czy Biuro Karier dostarcza studentom uczelni oferty pracy oraz praktyk?

  Tak, ponieważ jednym z kluczowych zadań Biura Karier jest udzielenie studentom pomocy w rozpoczęciu kariery zawodowej. W każdym miesiącu mamy kilkadziesiąt nowych ofert pracy, staży i praktyk.

 • Jak studenci są informowani o nowych ofertach pracy?

  Biuro Karier otrzymuje codziennie nowe oferty pracy.  Są one zamieszczane na stronie internetowej i wywieszane na tablicy ogłoszeń obok Biura. Można je również przejrzeć w Biurze, a przy okazji porozmawiać z doradcą.

 • Jaki przebiega proces zaliczania praktyk zawodowych?

  Na niektórych kierunkach uczelni praktyki zawodowe są obowiązkowe. Cały program praktyk oraz proces zaliczenia jest opisany tu.

 • Czy są oferty pracy dla obcokrajowców?

  Mamy bardzo dużo różnych ofert – zarówno dla obcokrajowców, jak i dla Polaków. Współpracujemy z wieloma międzynarodowymi firmami i organizacjami.

 • Czy trzeba znać język polski, aby znaleźć pracę?

  Znajomość języka polskiego może być ważnym atutem, ponieważ mamy wiele ciekawych ofert z polskich firm. Współpracujemy też z firmami międzynarodowymi, które nie potrzebują od kandydatów biegłej znajomości języka polskiego.

 • Czy Biuro Karier pomaga w znalezieniu miejsc praktyk zawodowych dla studentów ze Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji?

  Biuro Karier pomaga wszystkim studentom z Grupy Uczelni Vistula w znalezieniu praktyk zawodowych. Dla studentów SGTiR mamy do zaoferowania pracę w hotelach i biurach podróży, takich jak Grupa Hotelowa Orbis, Hilton Warsaw Hotel, Courtyard, Marriott, Sheraton, Westin, Bristol, Louvre Hotels Group.

 • Czy wiza studencka daje możliwość legalnej pracy w Polsce?

  Tak, zgodnie z prawem wiza studencka daje możliwość pracy na terenie Polski.

 • Dla którego kierunku jest najwięcej ofert pracy?

  Codziennie otrzymujemy dziesiątki nowych ofert pracy dla studentów i absolwentów z różnych kierunków. Biuro Karier w codziennej pracy aktywnie poszukuje nowych ofert.

Płatności

 • Gdzie mogę dowiedzieć się o swoich płatnościach?

  Rozliczeniami finansowymi studentów zajmuje się kwestura (pokój 108).

   

  Zapraszamy :

  • poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 11-15:
  • w piątki  w godz. 11-14
 • Czy ktoś inny może zapłacić za moje studia (rodzina/firma)?

  Tak, wówczas należy pamiętać, żeby w tytule przelewu podać poprawne dane studenta:
  imię, nazwisko oraz numer legitymacji studenckiej.

 • Moja opłata jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co mam w tym przypadku zrobić?

  Opłata dokonywana przelewem księgowana jest w terminie ok.1-2 dni roboczych od dnia dokonania
  wpłaty. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana, należy:

  – sprawdzić poprawność numeru konta, na które opłata została wysłana,
  – sprawdzić czy opłata nie wróciła na konto prywatne studenta,
  – jeśli opłata wróciła – należy interweniować we własnym banku.

 • Skąd mogę wiedzieć czy płacę w terminie?

  Student może sprawdzić szczegóły swoich płatności (zaległości oraz nadpłaty) w systemie USOS lub zgłosić się do kwestury.

 • Czy w ciągu toku studiów wysokość czesnego za studia może ulec zmianie?

  Każdy student podczas rekrutacji otrzymuje Umowę i Uchwałę Rady Wykonawczej w sprawie
  odpłatności za studia (tzw. cennik). Wysokość opłat ustalona w chwili podjęcia studiów obowiązuje
  przez cały okres studiów (z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności – zastrzeżenia są zawarte w
  Uchwale).

 • Co się stanie, jeżeli nie ureguluję swoich płatności w terminie?

  • Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na dany rachunek. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, wpłata powinna uwzględniać odsetki w wysokości ustawowej.
  • Szczegóły dotyczące braku płatności zawarte są w umowie i uchwale Rady Wykonawczej w sprawie odpłatności za studia.
 • Rezygnuję ze studiów. Co powinienem/powinnam zrobić?

  Student może zrezygnować ze studiów w dowolnym momencie. Musi jednak spełnić następujące warunki:

  • złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (rezygnacja) w dziekanacie lub poprzez system USOS;
  • opłacić należności zgodnie z zapisami w umowie.

   

 • Skreślono mnie z listy studentów. Czy mogę wznowić studia?

  Student, który został skreślony z listy studentów może ubiegać się o ponowne przyjęcie na Uczelnię –
  po wniesieniu wszelkich zaległych opłat. Następnie student wznawiający wpłaca wpisowe i
  odpowiednie czesne.

 • Dlaczego mam tak duży dług?

  Na Uczelni obowiązuje roczne rozliczenie studenta (regulamin studiów).

  Podstawą nienaliczania dalszych opłat jest:

  • pismo dotyczące rezygnacji studenta z dalszych studiów – złożone w dziekanacie i podpisane własnoręcznie przez studenta lub
  • skreślenie z listy studentów (podpisane przez władze Uczelni).
 • Gdzie mogę otrzymać i ile kosztuje zaświadczenie lekarskie?

  Istnieje możliwość wykonania badania lekarskiego na Uczelni (gabinet lekarski – pokój 24).
  Zaświadczenie lekarskie dla studenta kosztuje 60 zł. Płatność można zrealizować przelewem
  bankowym lub we wpłatomacie na Uczelni.

Biblioteka

 • Co muszę zrobić, by wypożyczyć książkę?

  By wypożyczyć książkę, należy zostać członkiem biblioteki.

 • Jak zostać członkiem biblioteki?

  • Należy się do niej zapisać poprzez wypełnienie deklaracji (dostępnej w bibliotece).
  • Trzeba uiścić jednorazową opłatę w wysokości 5 zł.
  • Należy przedstawić ważną legitymację studencką.
  • Dane, znajdujące się w deklaracji przystąpienia, są weryfikowane na podstawie ważnej legitymacji studenckiej i/lub paszportu/dowodu.
  • Niemożliwe jest zapisanie jedynie na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.
 • Nie jestem studentem Grupy Uczelni VISTULA. Czy mogę wypożyczać u Państwa książki?

  Studenci spoza Grupy Uczelni VISTULA nie mogą wypożyczać książek.

  Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z naszych zbiorów wyłącznie na miejscu, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

 • Jak odbyć Szkolenie Biblioteczne?

  • Trzeba zalogować się na platformie Moodle (link INTRANET na głównej stronie AFiB VISTULA).
  • W sekcji „Szkolenia” można znaleźć również „Szkolenie biblioteczne”.
  • Należy kliknąć na „Szkolenie biblioteczne”, a następnie na „Zapisz”. Wskazówki na ekranie pokierują dalej.
 • Odbyłem test ze szkolenia bibliotecznego, jednak mojej oceny nie ma w USOSie. Dlaczego?

  • Oceny w systemie USOS nie pojawiają się automatycznie. Spływają one do nas stopniowo wraz z kolejnymi rozwiązanymi testami.
  • W przypadku dużych opóźnień należy zgłosić do nas problem (osobiście, lub mailowo na adres: biblioteka@vistula.edu.pl.
 • Co muszę zrobić, by móc czytać książki na platformie IBUK Libra?

  • Należy być członkiem Biblioteki Naukowej (mieć założone i aktywne konto w Bibliotece).
  • Jeśli nie masz konta, musisz je założyć.
  • Jeśli jesteś już członkiem Biblioteki nie musisz mieć żadnych dodatkowych uprawnień .
  • Z bazy IBUK Libra możesz korzystać z dowolnego komputera/tabletu/smartfona na terenie Uczelni.
  • Aby korzystać z platformy IBUK Libra w domu, musisz pobrać z Biblioteki specjalny kod PIN. Klikając TUTAJ dowiesz się jak korzystać z bazy poza Uczelnią.
 • Zaliczyłem(am) szkolenie biblioteczne podczas studiów licencjackich. Obecnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich uzupełniających. Czy muszę ponownie zaliczyć szkolenie biblioteczne?

  • Test ze szkolenia bibliotecznego zalicza się tylko raz.
  • Zaliczenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w naszej uczelni (także dla studentów magisterskich studiów uzupełniających).
  • Nie honorujemy szkoleń bibliotecznych z innych uczelni (w tym WSHGiT oraz dawnej Akademii Finansów – osoby z tych szkół muszą zaliczyć szkolenie biblioteczne).
  • Studenci, którzy mają zaliczone szkolenie biblioteczne w indeksie papierowym, a nie mają go wpisanego do USOSa, powinni zgłosić się ze starym indeksem do Dziekanatu w celu wpisania oceny do systemu USOS.
 • Zamierzam/jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej. Czy są jakieś określone wytyczne dotyczące pisania pracy takie, jak wielkość czcionki lub marginesów?

 • Otrzymałem(am) raport z systemu antyplagiatowego, jednak nie rozumiem co oznaczają określone wskaźniki. Gdzie mogę się tego dowiedzieć?

  Jak czytać i rozumieć raport z systemu antyplagiatowego dowiesz się odwiedzając stronę pomocy serwisu Plagiat.pl.

 • Sprawdzałem(am) pracę indywidualnie w systemie antyplagiatowym. Czy mimo to muszę oddawać ją do sprawdzenia ponownie Komórce Antyplagiatowej znajdującej się w Bibliotece Naukowej?

  • Wyniki raportu prawdopodobieństwa pracy sprawdzanej indywidualnie różnią się od tych, które są uzyskiwane po sprawdzeniu pracy przez Komórkę Antyplagiatową przy Bibliotece Naukowej.
  • Raport z systemu antyplagiatowego uzyskany po sprawdzeniu pracy przez Komórkę Antyplagiatową w Bibliotece Naukowej jest jedynym ważnym raportem, który można dołączyć do pracy składanej w Dziekanacie.
 • Otrzymałem raport z systemu antyplagiatowego, z którego wynika, że współczynnik(i) prawdopodobieństwa zostały przekroczone. Co teraz?

  • W wypadku przekroczenia współczynników należy zgłosić się do promotora.
  • Kiedy raport wskazuje na przekroczenie współczynników Komórka Antyplagiatowa wysyła raport pełny do promotora. Umożliwia on weryfikację fragmentów tekstu, które system antyplagiatowy uznał za „nieuprawnione zapożyczenia”.
  • Od decyzji promotora zależy, czy „zapożyczenia” pozwolą zaakceptować pracę i dopuścić ją do obrony (łączy się to z zaznaczeniem odpowiedniego pola w Załączniku Nr 2 do Regulaminu Antyplagiatowego), czy jednak konieczne będzie jej poprawienie.
  • Student ma szansę poprawić pracę pod kątem zapożyczeń.
  • Po poprawieniu pracy należy ponownie sprawdzić pracę w systemie antyplagiatowym.
  • Drugie i każde kolejne sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym łączy się z uiszczeniem opłaty w wysokości 30 zł (wg zarządzenia Kanclerza nr 01/01/2013 z dn. 17. stycznia 2013 r.).
 • Jak wygląda przebieg procedury antyplagiatowej?

  1. Student przekazuje Komórce Antyplagiatowej znajdującej się w Bibliotece Naukowej dysk z pełnym tekstem pracy (zapisanym w jednym pliku, którego wielkość nie przekracza 20 MB) w jednym z formatów: ODT (Open Office Document), DOC, DOCX lub RTF (Microsoft Word) oraz nieoprawioną wersję papierową z akceptacją promotora (z podpisem i datą) na stronie tytułowej. Ponadto wymaga się podania adresu mailowego autora oraz promotora pracy.

   

  Opis na dysku musi zawierać:

  • informację o rodzaju pracy; (licencjacka/inżynierska/magisterska/doktorska/studia podyplomowe),
  • imię i nazwisko autora pracy;
  • nr albumu (w przypadku studiów I i II stopnia);
  • imię i nazwisko promotora pracy oraz jego podpis.

   

  1. Po sprawdzeniu zgodności wersji elektronicznej i papierowej, praca zostaje wczytana do systemu w celu przeprowadzenia procedury antyplagiatowej.

   

  Uwaga! Maksymalny czas oczekiwania na raport wynosi 14 dni i nie ma możliwości przyśpieszenia procesu sprawdzania pracy w systemie antyplagiatowym.

   

  1. System antyplagiatowy generuje raport skrócony, który jest do wglądu studenta/osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, oraz raport pełny, do którego wgląd ma promotor oraz recenzent pracy.
  2. Skrócony raport podobieństwa wysyłany jest na adres mailowy studenta.
  3. Raport podobieństwa wymaga oceny, gdy:
  • współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50%;
  • współczynnik podobieństwa 2 przekracza 5%;
  • próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń („alert”);
  • jeżeli współczynniki podobieństwa 1. i/lub 2. przekroczą normę.

   

   

  1. Komórka Antyplagiatowa przesyła promotorowi pracy raport pełny w celu przedstawienia i omówienia sytuacji wskazującej na podejrzenie o nieuprawnione zapożyczenia.
  2. Promotor lub inna osoba wyznaczona przez władze uczelni dokonuje analizy i oceny ewentualnych naruszeń autorstwa pracy.
  3. W przypadku konieczności poprawy pracy, student/osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wprowadza w tekście pracy niezbędne korekty oraz przedstawia Komórce Antyplagiatowej opinię promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony oraz ponownie przechodzi procedurę począwszy od punktu pierwszego.
  4. Po sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym, niezależnie od wyniku, należy odebrać pozostawioną pracę wraz z płytą.
 • Czy mogę przedłużyć termin wypożyczenia książki mailowo/telefonicznie?

  • Nie realizujemy mailowych/telefonicznych przedłużeń terminów wypożyczeń.
  • Pomiędzy zwrotem, a wypożyczeniem tego samego tytułu musi minąć tydzień. Czas wypożyczenia książki jest zawsze taki sam.
  • Wyjątki od tej zasady zdarzają się sporadycznie – wyłącznie przy osobistych wizytach. Zawsze opieramy się na analizach zapotrzebowania na dany tytuł oraz ilości posiadanych egzemplarzy. W każdym indywidualnym przypadku decyzja jest podejmowana przez dyrektora Biblioteki.
 • Dlaczego książki, której szukam nie ma w katalogu?

  • Zawsze staramy się, by nasz katalog był jak najbardziej aktualny. Dbamy również, by zaspokoić jak najszersze potrzeby edukacyjne zarówno studentów, jak i wykładowców.
  • Jeśli nie posiadamy pozycji, której Państwo szukają, a książka jest lekturą (obowiązkową lub uzupełniającą) proszę zgłosić to  swojemu wykładowcy. Na pewno będzie wiedział jakie lektury są Państwu potrzebne i może zlecić Bibliotece ich zakup.
int(442)

Kontakt do Działu Rekrutacji

Katarzyna Broniszewska
tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Alina Maksymova
tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.maksymova@vistula.edu.pl
pok. 28

Filia w Pułtusku
Michalina Seroka
ul. Mickiewicza 36B, pokój nr 8 (parter)
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close