KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZWROTU KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ

  1. Książki wypożyczone z Biblioteki Uczelnianej należy zwracać:
  • osobiście w Recepcji Uczelni lub
  • za pośrednictwem poczty (przesyłka polecona) lub
  • za pośrednictwem usług kurierskich.
  1. Studenci nie są obciążani opłatą za niedotrzymanie terminu zwrotu książek, jeżeli opóźnienie nastąpiło w związku z pandemią.
  2. Dyplomanci mają obowiązek rozliczenia się z Biblioteką Uczelnianą przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego. Warunkiem uzyskania poświadczenia na karcie obiegowej jest zarówno zwrot wszystkich wypożyczonych publikacji jak i uiszczenie opłat za zwrot książek po terminie, naliczonych przed pandemią.  Studenci, którzy nie rozliczyli się z Biblioteką Uczelnianą nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.
Aplikuj online