Zgodnie ze statutem Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Biblioteka Naukowa jest międzyuczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.

Gromadzi zbiory z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej, polityki społecznej i edukacyjnej, gospodarki Polski, filologii, psychologii, socjologii, filozofii, finansów, bankowości, marketingu, rachunkowości, ubezpieczeń, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, ochrony środowiska, transportu, Unii Europejskiej, turystyki i rekreacji, hotelarstwa, handlu, prawa, stosunków międzynarodowych, administracji lokalnej, dyplomacji, informatyki oraz nauk matematycznych. Księgozbiór jest udostępniany na miejscu w czytelni (wolny dostęp) oraz w formie wypożyczeń. Jest on cały czas aktualizowany i poszerzany. Wypożyczenia możliwe są także dla studentów innych uczelni na podstawie rewersu międzybibliotecznego.

Liczba zbiorów pod koniec roku 2021 wynosiła ponad 100 tysięcy wydawnictw zwartych. Natomiast liczba tytułów czasopism polskich i zagranicznych wynosiła ponad osiemset.

Kilkadziesiąt tysięcy tytułów pełnotekstowych czasopism zagranicznych dostępnych jest w komputerowych bazach danych.

Aktualności Pokaż wszystkie

Kalendarz aktualności

int(108)

Biblioteka Naukowa

Łukasz Batory

Dyrektor

tel.22 45 72 387
l.batory@vistula.edu.pl

Mail ogólny:

biblioteka@vistula.edu.pl

Bożenna Bokota

Starszy bibliotekarz:
tel. 22 457 23 93

b.bokota@vistula.edu.pl

Artur Krawczyk

Młodszy bibliotekarz;

tel. 22 457 23 93

a.krawczyk@vistula.edu.pl;

Aplikuj online