UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Jako student Grupy Uczelni Vistula możesz wyjechać na część studiów za granicę na okres od 3 do 12 miesięcy. Czas ten będzie się liczył do Twoich studiów w Polsce. Wyjazd jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na tej stronie informujemy, co trzeba zrobić przed wyjazdem, w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej i po powrocie, by czas tam spędzony przyniósł Ci jak największe korzyści.

 

KOMUNIKAT

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2022/2023

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 07.03.2022 – 27.03.2022

Na część studiów do uczelni partnerskiej mogą wyjechać studenci, którzy posiadają zaliczony:

 • pierwszy rok studiów I, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • pierwszy semestr studiów II stopnia;

Podstawowe kryteria, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji kandydatów:

1) wysoka średnia ocen ze wszystkich poprzednich lat studiów,

2) dobra znajomość języka obcego w jakim student będzie studiował, potwierdzona odpowiednim certyfikatem językowym (poziom min. B2).

3) studenci aplikujący na wyjazd po raz pierwszy mają pierwszeństwo w procesie selekcji.

Dodatkowe kryteria: aktywność w kołach naukowych, działalność organizacyjna na rzecz uczelni lub wydziału.

Formularze aplikacyjne wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego w którym będzie odbywała się nauka (poziom minimum B2), należy przesyłać drogą mailową na adres: erasmus@vistula.edu.pl

Studenci, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego na poziomie minimum B2 będą mogli przystąpić do egzaminu wewnętrznego. Prosimy, aby przesłali swoje aplikacje i w mailu potwierdzili chęć przystąpienia do egzaminu. O formie egzaminu oraz terminie zostaną powiadomieni do końca marca.

Uczelnie, do których planowany jest wyjazd należy wybrać wyłącznie z listy uczelni partnerskich, która została udostępniona w zakładce uczelnie partnerskie.

Prosimy nie kontaktować się z dziekanatem w celu potwierdzenia średniej ocen i nie wypełniać tego pola w formularzu. Dział Programu Erasmus+ uzupełni te dane w porozumieniu z dziekanatem.

UWAGA!
Prosimy pamiętać, że zgodnie z zarządzeniem Rektora obowiązkowe jest posiadanie przez studenta adresu e-mail w domenie @stu.vistula.edu.pl.

 • Erasmus+ - pytania i odpowiedzi

  Pobierz
 • Zastanów się dokąd chcesz pojechać studiując w Uczelniach Vistula.

   

  Zarządzenie Rektora SGTiH ws. zasad rekrutacji, finansowania i realizacji wymiany akademickiej w ramach Programu ERASMUS+ 2021/2022

  Pobierz

  Formularz zgłoszeniowy dla studentów AFiB Vistula wyjeżdżających na studia w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

  Pobierz

  Formularz zgłoszeniowy dla studentów SGTiH Vistula wyjeżdżających na studia w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

  Pobierz

  Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów studentów na studia 2021/2022 AFiBV Vistula

  Pobierz

  Procedura dotycząca wyjazdów studentów i pracowników SGTiH Vistula w czasie epidemii Covid-19

  Pobierz

  Procedura wyjazdy studentów i pracowników AFiB Vistula w czasie epidemii Covid-19

  Pobierz

  Lista koordynatorów kierunkowych Erasmus+ AFiB

  POBIERZ

  Lista koordynatorów kierunkowych Erasmus+ SGTiH

  POBIERZ
 • KROK 1

  Skonsultuj program zajęć z koordynatorem wydziałowym

  KROK 2

  Wypełnij LA na platformie Dashboard (aby utworzyć konto należy wybrać: Access your Learning Agreement)

  Sending Responsible Person: – Erasmus Faculty Coordinator

  Sending Administrative Contact Person – Dorota Tylus, d.tylus@visula.edu.pl

   

  Papierowa wersja Learning Agreement nie jest akceptowalna!

   

  Dostarcz także:

  • list akceptacyjny z uczelni partnerskiej z datami mobilności
  • numer rachunku bankowego w euro;
  • kopię ubezpieczenia zdrowotnego (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) na czas pobytu za granicą;
  • kopię ubezpieczenia NNW obejmujące na czas pobytu za granicą.

   

  JESTEŚ U CELU

  Podpisz umowę finansową z uczelnią po dostarczeniu wszystkich dokumentów.

  • Wypłata stypendium następuje po podpisaniu tej umowy. Ureguluj opłaty za czesne w swojej uczelni macierzystej (student jest do tego prawnie zobowiązany; jest jednocześnie zwolniony z opłat czesnego w uczelni partnerskiej).

   

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA

  Zrób online obowiązkowy test językowy: otrzymasz link do testu na wskazany przez siebie adres mailowy.

  • Przed rozpoczęciem oraz na koniec okresu mobilności student jest zobowiązany wypełnić test biegłości językowej. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu. Z testu zwolnione są osoby, dla których język studiów w uczelni partnerskiej jest językiem ojczystym. Online Linguistic Support (OLS) jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu.

   

  CZAS NA WYJAZD. UDANEGO POBYTU!

  Learning Agreement (LA)

  Pobierz

  Jak przygotować Learning Agreement?

  Pobierz
  • Wsparcie Językowe Online (OLS)

   Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów Erasmus+ korzystających z systemu OLSPOBIERZ

   Prezentacja testy językowePOBIERZ

   Prezentacja kursy językowePOBIERZ

   Dostępne języki do naukiPOBIERZ

 • Zaraz po przyjeździe sprawdź, czy wszystkie wybrane przez Ciebie przedmioty się odbędą.

  • Jeśli nie, dokonaj zmian w Learning Agreement: wypełnij tę część Porozumienia o programie studiów Learning Agreement, która dotyczy okresu podczas studiów za granicą: „During the Mobility”;
  • Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Twojego Koordynatora Kierunkowego oraz przesłane do Koordynatora Uczelnianego. Po ustaleniu ostatecznego programu studiów jesteś zobowiązany dostarczyć Koordynatorowi Kierunkowemu sylabusy wszystkich Twoich przedmiotów na uczelni partnerskiej, przetłumaczone na język polski lub angielski;
  • UWAGA: na dokonanie zmian w Learning Agreement masz 30 dni od daty przyjazdu do uczelni partnerskiej.

   

  Przedłużenie pobytu

  Chcesz zostać dłużej? Zgłoś chęć przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na co najmniej 30 dni, nie później niż do 10 grudnia, przed zakończeniem planowanego okresu mobilności na adres mailowy Koordynatora Uczelnianego.

  Po otrzymaniu zgody:

  • dostarcz wszystkie dokumenty za semestr zimowy (Learning Agreement z podpisanymi wszystkimi częściami oraz Transcript of Records);
  • prześlij porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) za semestr letni, zaakceptowane przez Koordynatora Kierunkowego oraz uczelnię partnerską jako skan na adres mailowy Koordynatora Uczelnianego;
  • dostarcz Letter of Acceptance na semestr letni;
  • prześlij potwierdzenie ubezpieczenia.
 • Po zakończeniu pobytu w uczelni partnerskiej dostarcz do Biura Programu Erasmus+:

  • Wykaz zaliczeń (Transcript of Records), wydany i podpisany przez uczelnię partnerską jako oryginał lub wydruk skanu;
  • Oryginalne, zatwierdzone i podpisane Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) ze wszystkimi częściami dokumentu odpowiednio podpisanymi. Brak odpowiednich podpisów na dokumentach spowoduje ich nieprzyjęcie;
  • Potwierdzenie rzeczywistego czasu trwania mobilności (jeśli wykaz zaliczeń nie zawiera dokładnych dat) jako oryginał lub wydruk skanu.

  Ponadto:

  • wypełnij ankietę Narodowej Agencji; otrzymasz link do ankiety wysłany automatycznie po zakończeniu pobytu w uczelni partnerskiej;
  • wypełnij online drugi test językowy (OLS).

  UWAGA: na powyższe działania masz 30 dni od daty zakończenia pobytu na uczelni partnerskiej.

 • Jak otrzymać dofinansowanie?

  Zgłoś się do programu. Studenci zakwalifikowani do programu Erasmus+ otrzymują dofinansowanie na wyjazd wg stawek określonych przez Unię Europejską (zobacz załącznik).

  Podpisz umowę. Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy finansowej pomiędzy studentem a uczelnią (wyjaśniamy kroki konieczne do jej podpisania w zakładce „Przed wyjazdem”).

  Zadbaj o dokumentację. Student musi uregulować opłaty za czesne w uczelni macierzystej i nie wnosi opłat za czesne w uczelni partnerskiej. Rozlicza wyjazd po dostarczeniu wszystkich raportów i podsumowań oraz po ponownym wzięciu testu językowego.

  Zarządzenie 2-09-2021 ws. zasad rekrutacji finanowania i realizacji wymiany w ramach programu ERASMUS_2021_2022

  Pobierz

  Stawki 2022/2023

  Pobierz

Kody Erasmusa

AFiB Vistula: PL WARSZAW78
SGTiH Vistula: PL WARSZAW79

int(15068)

Kontakt do Biura Programu Erasmus+

Koordynator Programu Erasmus+

Dorota Tylus
tel: +48 22 4572 368
e-mail: d.tylus@vistula.edu.pl

Outgoing students
Staff mobility 

Koordynator Programu Erasmus+

Jasurbek Babaev
tel: +48 22 4572 368
e-mail: j.babaev@vistula.edu.pl

Incoming students
Internships
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close