Wirtualne targi pracy JobDay 2020!

Zarejestruj się

Erasmus+

Jako student Grupy Uczelni Vistula możesz wyjechać na część studiów za granicę na okres od 3 do 12 miesięcy. Czas ten będzie się liczył do Twoich studiów w Polsce. Wyjazd jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na tej stronie informujemy, co trzeba zrobić przed wyjazdem, w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej i po powrocie, by czas tam spędzony przyniósł Ci jak największe korzyści.

 

KOMUNIKAT

Trwa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim 2020/2021.

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 1 – 20.10.2020

Na część studiów do uczelni partnerskiej mogą wyjechać studenci, którzy posiadają zaliczony:

 • pierwszy rok studiów I, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • pierwszy semestr studiów II stopnia;

Studenci studiów I i III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich mogą aplikować na drugim semestrze, studenci studiów II stopnia mogą aplikować na pierwszym semestrze.

Podstawowe kryteria, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji kandydatów:

1) wysoka średnia ocen ze wszystkich poprzednich lat studiów,

2) dobra znajomość języka obcego w jakim student będzie studiował, potwierdzona odpowiednim certyfikatem językowym (poziom min. B2).

3) studenci aplikujący na wyjazd po raz pierwszy mają pierwszeństwo w procesie selekcji.

Dodatkowe kryteria: aktywność w kołach naukowych, działalność organizacyjna na rzecz uczelni lub wydziału.

 

Formularze aplikacyjne wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego w którym będzie odbywała się nauka (poziom minimum B2), należy przesyłać drogą mailową na adres: erasmus@vistula.edu.pl

Studenci, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego na poziomie minimum B2 będą mogli przystąpić do egzaminu wewnętrznego. Prosimy, aby przesłali swoje aplikacje i w mailu potwierdzili chęć przystąpienia do egzaminu. O formie egzaminu oraz terminie zostaną powiadomieni.

Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności ubiegające się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ muszą złożyć wraz z Formularzem zgłoszeniowym zaświadczenie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej, posiadające prawo do pobierania stypendium socjalnego w uczelni wraz z Formularzem zgłoszeniowym muszą złożyć decyzję o przyznanym stypendium socjalnym. W przypadku jeśli w Uczelni nie zostały jeszcze przyznane stypendia socjalne na rok akademicki 2020/2021 osoby ubiegające się o wyjazd w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021  składają decyzję o przyznanym stypendium socjalnym w roku akademickim 2019/2020.

Prosimy nie kontaktować się z dziekanatem w celu potwierdzenia średniej ocen i nie wypełniać tego pola w formularzu. Dział ds. Współpracy Międzynarodowej uzupełni te dane w poprozumieniu z dziekanatem.

 • Erasmus+ - pytania i odpowiedzi

  Pobierz
 • Zastanów się dokąd chcesz pojechać studiując w Uczelniach Vistula.

  • Wybierz uczelnię partnerską
  • Wypełnij aplikację
  • Potwierdź swoją znajomość języka studiów za granicą
  • Poczekaj na decyzję komisji kwalifikacyjnej

   

  Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów studentów na studia 2020/2021 AFiBV Vistula

  Pobierz

  Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów studentów na studia 2020/2021 SGTiH Vistula

  Pobierz

  Procedura dotycząca wyjazdów studentów i pracowników SGTiH Vistula w czasie epidemii Covid-19

  Pobierz

  Procedura wyjazdy studentów i pracowników AFiB Vistula w czasie epidemii Covid-19

  Pobierz

  Formularz zgłoszeniowy dla studentów AFiB Vistula wyjeżdżających na program Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

  Pobierz

  Formularz zgłoszeniowy dla studentów SGTiH Vistula wyjeżdżających na program Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

  Pobierz

  Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów studentów na studia 2019/2020 AFiB Vistula

  Pobierz

  Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów studentów na studia 2019/2020 SGTiH Vistula

  Pobierz

  Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów studentów na studia 2018/2019 AFiB Vistula

  Pobierz

  Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów studentów na studia 2018/2019 SGTiR

  Pobierz

  Lista koordynatorów kierunkowych Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

  POBIERZ
 • Przygotuj odpowiednie dokumenty. 

  Jako student jesteś zobowiązany przygotować Learning Agreement (LA), czyli porozumienie o programie studiów pomiędzy Twoją uczelnią macierzystą a uczelnią partnerską oraz dostarczyć inne dokumenty z uczelni partnerskiej. Wyjaśniamy kroki do celu:

  KROK 1

  Wypełnij LA (pobierz LA i zobacz wskazówki wypełniania poniżej)

  KROK 2

  Uzyskaj zgodę swojego Koordynatora Kierunkowego na realizację programu w uczelni partnerkiej – przedłóż LA do podpisu Koordynatorowi.

  KROK 3 

  Podpisz Learning Agreement (LA).

  KROK 4 

  Dostarcz LA do Biura Programu Erasmus+, pokój nr 122.

  KROK 5 

  Uzyskaj Learning Agreement ORAZ Letter of Acceptance z datą rozpoczęcia i zakończenia semestru od uczelni, do której wyjeżdżasz.

  KROK 6

  Dostarcz także:

  • numer rachunku bankowego w euro;
  • kopię ubezpieczenia zdrowotnego (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) na czas pobytu za granicą;
  • kopię ubezpieczenia NNW obejmujące na czas pobytu za granicą.

  JESTEŚ U CELU

  Podpisz umowę finansową z uczelnią po dostarczeniu wszystkich dokumentów.

  • Wypłata stypendium następuje po podpisaniu tej umowy. Ureguluj opłaty za czesne w swojej uczelni macierzystej (student jest do tego prawnie zobowiązany; jest jednocześnie zwolniony z opłat czesnego w uczelni partnerskiej).

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA

  Zrób online obowiązkowy test językowy: otrzymasz link do testu na wskazany przez siebie adres mailowy.

  • Przed rozpoczęciem oraz na koniec okresu mobilności student jest zobowiązany wypełnić test biegłości językowej. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu. Z testu zwolnione są osoby, dla których język studiów w uczelni partnerskiej jest językiem ojczystym. Online Linguistic Support (OLS) jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu.

  CZAS NA WYJAZD. UDANEGO POBYTU!

   

  Learning Agreement (LA)

  Pobierz

  Jak przygotować Learning Agreement?

  Pobierz

  Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów Erasmus+ korzystających z systemu OLS

  Pobierz
 • Zaraz po przyjeździe sprawdź, czy wszystkie wybrane przez Ciebie przedmioty się odbędą.

  • Jeśli nie, dokonaj zmian w Learning Agreement: wypełnij tę część Porozumienia o programie studiów Learning Agreement, która dotyczy okresu podczas studiów za granicą: „During the Mobility”;
  • Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Twojego Koordynatora Kierunkowego oraz przesłane do Koordynatora Uczelnianego. Po ustaleniu ostatecznego programu studiów jesteś zobowiązany dostarczyć Koordynatorowi Kierunkowemu sylabusy wszystkich Twoich przedmiotów na uczelni partnerskiej, przetłumaczone na język polski lub angielski;
  • UWAGA: na dokonanie zmian w Learning Agreement masz 30 dni od daty przyjazdu do uczelni partnerskiej.

   

  Przedłużenie pobytu

  Chcesz zostać dłużej? Zgłoś chęć przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej nie później niż do 10 grudnia na adres mailowy Koordynatora Uczelnianego. Poczekaj na odpowiedź: decyzja o przedłużeniu pobytu musi zostać zaakceptowana przez Kierunkowego i Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz uczelnię partnerską.

  Po otrzymaniu zgody:

  • dostarcz wszystkie dokumenty za semestr zimowy (Learning Agreement z podpisanymi wszystkimi częściami oraz Transcript of Records);
  • prześlij porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) za semestr letni, zaakceptowane przez Koordynatora Kierunkowego oraz uczelnię partnerską jako skan na adres mailowy Koordynatora Uczelnianego;
  • dostarcz Letter of Acceptance na semestr letni;
  • prześlij potwierdzenie ubezpieczenia.
 • Po zakończeniu pobytu w uczelni partnerskiej dostarcz do naszego Biura Programu Erasmus+ co następuje:

  • Wykaz zaliczeń (Transcript of Records), wydany i podpisany przez uczelnię partnerską jako oryginał lub wydruk skanu;
  • Oryginalne, zatwierdzone i podpisane Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) ze wszystkimi częściami dokumentu odpowiednio podpisanymi. Brak odpowiednich podpisów na dokumentach spowoduje ich nieprzyjęcie;
  • Potwierdzenie rzeczywistego czasu trwania mobilności (jeśli wykaz zaliczeń nie zawiera dokładnych dat) jako oryginał lub wydruk skanu.

  Ponadto:

  • wypełnij ankietę Narodowej Agencji; otrzymasz link do ankiety wysłany automatycznie po zakończeniu pobytu w uczelni partnerskiej;
  • wypełnij online drugi test językowy (OLS).

  UWAGA: na powyższe działania masz 30 dni od daty zakończenia pobytu na uczelni partnerskiej.

 • Jak otrzymać dofinansowanie?

  Zgłoś się do programu. Studenci zakwalifikowani do programu Erasmus+ otrzymują dofinansowanie na wyjazd wg stawek określonych przez Unię Europejską (zobacz załącznik).

  Podpisz umowę. Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy finansowej pomiędzy studentem a uczelnią (wyjaśniamy kroki konieczne do jej podpisania w zakładce „Przed wyjazdem”).

  Zadbaj o dokumentację. Student musi uregulować opłaty za czesne w uczelni macierzystej i nie wnosi opłat za czesne w uczelni partnerskiej. Rozlicza wyjazd po dostarczeniu wszystkich raportów i podsumowań oraz po ponownym wzięciu testu językowego.

  Stawki dofinansowania 2020/2021

  Pobierz

  Stawki dofinansowania 2019/2020

  Pobierz

  Stawki dofinansowania 2018/2019

  Pobierz

  Stawki dofinansowania 2017/2018

  Pobierz

Kody Erasmusa

AFiB Vistula: PL WARSZAW78
SGTiH Vistula: PL WARSZAW79

int(15068)

Kontakt do Biura Programu Erasmus+

Koordynator Programu Erasmus+

Marzena Klimas
tel:+48 22 4572 368
e-mail: m.klimas@vistula.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus+

Jasurbek Babaev
tel.+48 22 4572 368
e-mail: j.babaev@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close