O nas

Działalność naszego Klubu opiera się na prowadzeniu badań z dziedziny żywienia osób aktywnych fizycznie oraz popularyzowaniu wiedzy z zakresu racjonalnego odżywiania.

Jeśli podzielasz nasze motto “lepiej zapobiegać niż leczyć”, dołącz do nas! Wspólnie będziemy zgłębiać zagadnienia związane z profilaktyką zdrowotną, działając na rzecz utrwalania prawidłowych wzorców zdrowego żywienia.

Jak działamy

Nasze cele i działalność:

 • Integracja studentów wokół zagadnień związanych z żywieniem, dietetyką i gastronomią, (także w ujęciu międzykulturowym).
 • Pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie najnowszych opracowań naukowych z zakresu współczesnego żywienia w świecie oraz dietetycznych i turystycznych trendów żywieniowych.
 • Organizowanie spotkań, podczas których opracowywane są materiały na konferencje i seminaria.
 • Organizowanie wyjazdów w celach badawczych.
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi w Polsce.
 • Organizowanie studenckich konferencji naukowych.
 • Prowadzenie badań naukowych oraz współdziałanie przy realizacji badań naukowych prowadzonych w ramach katedr przez pracowników naukowych Uczelni.
 • Publikowanie artykułów i wyników badań (zwłaszcza w Studenckich Zeszytach Naukowych).
 • Występowanie z propozycjami wykładów monograficznych.
Jak działamy

Projekty i osiągnięcia

Projekt badawczy: “Jakość żywności przetworzonej na polskich półkach sklepowych”

Projekt edukacyjny: “Szkodliwość spożywania żywności przetworzonej”

Cykl seminariów: Żywność i zdrowie

 • “Właściwości glikozydów stewiolowych”
 • “Bioróżnorodność – kierunkiem prawidłowego żywienia”
 • “Jęczmień wczoraj, dziś i jutro”
 • “Żywienie sportowców”
 • “Chleb wczoraj, dziś i jutro”
 • “Amarantus – cudowne zboże”
Projekty i osiągnięcia
Aplikuj online