W ramach Koła będziesz miał okazję:

  • zwiedzania obiektów hotelarskich krajowych i zagranicznych oraz lokali gastronomicznych
  • uczestniczenia w targach i seminariach branżowych
  • prowadzenia badań naukowych oraz projektów wspólnych z branżą hotelarską
  • uczestniczenia w warsztatach i spotkaniach prowadzonych przez hotelarzy
  • organizowania spotkań tematycznych wspólnie z przedstawicielami branży hotelarskiej dla studentów mających za cel popularyzację wiedzy z zakresu hotelarstwa,
  • publikowania artykułów i wyników badań, zwłaszcza w Studenckich Zeszytach Naukowych,

Opiekun koła

Dr Piotr Dominik 

 

Opiekun koła

Współzarządzający rodzinnym obiektem hotelarskim w Niemczech w latach 1987-1989. Główny specjalista ds. szkoleń i kształcenia kadr hotelarsko-gastronomicznych PZH w okresie 2005-2006. Ekspert do spraw HORECA w Instytucie Wiedzy i Umiejętności 2011-2013. Prelegent, konsultant i trener w zakresie turystyki kulinarnej oraz wykorzystania tradycyjnych produktów kulinarnych, współpracujący z Urzędem Marszałkowskim Mazowsza. Organizator szkoleń i konferencji naukowo-branżowych oraz cykli seminariów tematycznych. Trener szkolenia Akademii Dobrych Praktyk. Twórca programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii: Efektywne zarządzanie w gastronomii i hotelarstwie – nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne i organizacyjne. Członek Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, prowadzenie szkoleń i praktyk w hotelach systemowych. Przewodniczący komisji IGHP d.s. kształcenia i doskonalenia kadry. Członek Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki. Wieloletni Kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej Hotelarstwa i Gastronomii, Szkoła Wyższa Almamer. Członek Zespołu merytorycznego do spraw dopracowania programów kształcenia na kierunku Dietetyka, SGTiR, Wieloletni członek Kolegium Wydawniczego oraz Rady Redakcyjnej Zeszytów Naukowych. Konsultant podręczników do nauczania zawodów z zakresu hotelarstwa i gastronomii. Redaktor współpracujący z czasopismami branżowymi: Hotelarz, Przegląd Gastronomiczny, Hotel Polska, Horeca. Autor podręczników i publikacji naukowo-branżowych z zakresu: gastronomii, żywienia i żywności, hotelarstwa. Nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Warszawie. Nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii i technologii żywności w Zespole Szkół Zawodowych im. E. Pijanowskiego w Warszawie.

Obecnie wykładowca w SGTiR, opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Dietetyk. Koordynator współpracy Uczelni z KSOW, Koordynator współpracy Uczelni z hotelami.

int(27)

Kontakt

Aplikuj online