Studenckie koło naukowe HR Global Trends powstało z myślą o rozwoju zainteresowań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Uczestnictwo w działaniach Klubu to ciekawa inicjatywa dla wszystkich aktywnych i ambitnych studentów, którzy planują związać swoją karierę zawodową z obszarem HR.

Celami Koła są w szczególności:

  • dążenie do stworzenia studentom odpowiednich warunków rozwoju zainteresowań z zakresu HR;
  • rozwój naukowy członków;
  • rozwój kompetencji zawodowych z zakresu HR;
  • analiza globalnych trendów z zakresu HR.

Hr


Cele będą realizowane poprzez:

  • prowadzenie pod kierunkiem opiekuna naukowego Koła badań naukowych;
  • organizowanie sesji i wyjazdów naukowych;
  • organizowanie warsztatów, spotkań z krajowymi i zagranicznymi specjalistami branży HR;
  • uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach branży HR w kraju i za granicą;
  • prezentowanie wyników badań w ramach publikacji i wystąpień konferencyjnych w kraju i za granicą;
  • pomoc w realizacji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez studentów w kraju i za granicą w celu zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

 

Kontakt:

hr.club@vistula.edu.pl

Aplikuj online