UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Jeśli masz zamiłowanie do działania na rzecz dobra wspólnego, jesteś kreatywny, ambitny i potrafisz inspirować innych, a jednocześnie zależy ci na zdobyciu doświadczenia przydatnego w przyszłej pracy zawodowej – dołącz do grona członków Samorządu Studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawnej Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji). Będziesz reprezentował interesy społeczności akademickiej w kontaktach z władzami uczelni. Zadbasz o prawa studentów i będziesz czuwać nad wypełnianiem przez nich obowiązków wynikających z ich statusu. Będziesz udzielał im informacji na temat życia uczelni oraz organizował imprezy, konkursy i konferencje. Dzięki inicjatywie i działaniom Samorządu możesz rozwijać się, bawić i uczestniczyć w spotkaniach ze znanymi osobami ze świata nauki, polityki i kultury.

 

Wizja Samorządu Studenckiego Vistuli: „Studenci mogą nieść zmianę pożądaną na świecie”.

Misja: „Służyć jako prawdziwy pomost łączący studentów z kadrą uczelni”.

 

Kim jesteśmy?

Zgodnie z przepisami Samorząd Studencki jest organem, bez którego uczelnia nie może skutecznie działać. Jest platformą, która ma pozytywny i skuteczny wpływ na szkołę. Jego głównym celem jest niesienie pomocy studentom w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykają sią w uczelni oraz wspieranie kadry w procesie lepszego zrozumienia potrzeb studentów. Samorząd dokłada wszelkich starań, abyś był dobrze słyszany i traktowany poważnie. Stara się o wdrożenie zmian, których oczekujesz.

Gdzie zgłaszać pytania lub wątpliwości?

Słynne powiedzenie głosi: Zwykłe powitanie może doprowadzić do miliona zdarzeń. Członkowie Samorządu są bardzo przyjaźni i łatwo dostępni. Nic nie czyni nas bardziej szczęśliwymi niż to, że inni studenci dzielą się z nami swoimi przemyśleniami, pomysłami lub obawami. Dlatego nie wahaj się wstąpić do naszego pokoju 31. Możesz również wysłać do nas e-mail (samorzadvistula) lub wiadomość za pośrednictwem Instagrama (vistulasc).

Przed naszym pokojem jest pudło z papierem i długopisami – możesz napisać swoje pytania lub podrzucić pomysły. Nie wymagamy podawania żadnych danych kontaktowych, chyba że chcesz skontaktować się osobiście.

 

Chcesz dołączyć do naszej wielkiej samorządowej rodziny?

W skład Samorządu wchodzi 30-tu studentów, którzy otrzymali najwięcej głosów w wyborach, które odbywają się za pośrednictwem elektronicznej platformy USOS. Następnie nowo wybrany samorząd wyłania spośród siebie Zarząd. Jeśli jesteś członkiem jednego z klubów Vistuli, możesz zapytać swojego koordynatora, czy twoja organizacja jest obecnie reprezentowana w Samorządzie.

Obowiązki członków Samorządu Studenckiego:

Członkowie Samorządu Studenckiego mają określone obowiązki. Najważniejszym z nich jest budowanie więzi między studentami a kadrą uczelni a także:

 • uczestniczenie we wszystkich spotkaniach (dwa razy w miesiącu);
 • uczestniczenie we wszystkich cotygodniowych spotkaniach w sali 31 (Zarząd);
 • uczestniczenie w pilnych i specjalnych spotkaniach organizowanych przez przewodniczących;
 • zgłaszanie się do udziału w wydarzeniach sponsorowanych przez Samorząd Studencki (co najmniej 50 proc. obecności);
 • ustalanie godzin urzędowania (w przypadku rozmów studentów z Samorządem Studenckim);
 • właściwe zachowanie na terenie uczelni – naruszenie tej zasady może prowadzić do tymczasowego lub stałego wykluczenia z samorządu – decyzję podejmuje przewodniczący;
 • upewnij się, że praca na rzecz Samorządu nie jest związana z twoimi prywatnymi sprawami;
 • nie używaj Samorządu jako usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach – twoim pierwszym obowiązkiem jest odnieść sukces jako student;
 • musisz być świetnie zorganizowany, ponieważ przez cały rok będą ci przydzielane różne zadania;
 • wszyscy członkowie Samorządu powinni być odpowiedzialni, punktualni, rzetelni, entuzjastyczni i bardzo profesjonalni, posiadać wysokie umiejętności komunikacyjne, aby łatwo nawiązać kontakt z innymi.

 

Zarząd tworzą:

 • Przewodniczący;
 • Wiceprzewodniczący;
 • Sekretarz generalny;
 • Pełnomocnik ds. Planowania i Wydarzeń
 • Pełnomocnik ds. Komunikacji i Promocji;
 • Pełnomocnik ds. Studentów.

 

Zadania Zarządu:

 1. Przewodniczący – lider wśród liderów
 • organizuje, prowadzi i przedstawia plan każdego spotkania Samorządu;
 • moderuje dyskusje podczas spotkań tak, aby wszyscy mogli swobodnie dzielić się swoimi pomysłami;
 • jest zorganizowany i elastyczny, aby zachęcać do burzy mózgów;
 • szuka współpracy i porozumienia, jednakże w głosowaniu jego głos liczy się jako dwa – w przypadku równego podziału głosów 50/50;
 • docenia pracę i pozytywny wkład innych w działalność Samorządu,
 • jest wzorem do naśladowania;
 • jest łatwo dostępny;
 • ma pozytywne nastawienie – to jest klucz do skutecznego zarządzania Samorządem Studenckim.
 1. Wiceprzewodniczący – kreatywny duch Samorządu
 • reprezentuje Samorząd w uczelni lub na zewnątrz – na wniosek przewodniczącego;
 • koordynuje razem z przewodniczącym pracę członków Samorządu;
 • ma prawo przewodniczyć posiedzeniu Samorządu, pod nieobecność przewodniczącego;
 • zachęca do pracy członków Samorządu i docenia ich za wykonane zadania;
 • ma dobrą reputację akademicką i jest wzorem dla innych;
 • bierze udział we wszystkich spotkaniach;
 • stara się być opiekuńczy, odpowiedzialny, godny zaufania i uczciwy w każdych okolicznościach.
 1. Sekretarz Generalny – nic mu nie umknie
 • robi notatki podczas spotkań, dyskusji i głosowań;
 • przygotowuje dokładny plan i agendę potkań – w porozumieniu z przewodniczącym;
 • przechowuje w pokoju 31 uporządkowany folder wszystkich zrealizowanych projektów;
 • jest bardzo dobrze zorganizowany i utrzymuje dobrą akademicką reputację;
 • nawet jeśli nie bierzesz udziału w czynnościach zaplanowanych przez Samorząd, jest obecny podczas spotkań, aby przekazać relację z dyskusji;
 • odpowiada za korespondencję.
 1. Pełnomocnik ds. Planowania i Wydarzeń – kreatywny i zorganizowany członek Zarządu
 • prowadzi burze mózgów, aby wypracować świeże pomysły dotyczące wydarzeń organizowanych przez Samorząd;
 • przygotowuje plan każdego wydarzenia i przedstawia go przewodniczącym do akceptacji;
 • bierze udział w spotkaniach – szczególnie podczas omawiania spraw organizacyjnych związanych z planowanymi wydarzeniami;
 • przygotowuje, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, plakaty zapowiadające wydarzenia i wysyła je przewodniczącym;
 • jest bardzo punktualny;
 • jest aktywny w mediach społecznościowych (codzienne posty);
 • promuje wydarzenia w każdy możliwy sposób;
 • ma dobre oceny i jest łatwo dostępny.
 1. Pełnomocnik ds. Komunikacji i Promocji – dba o to, by wszyscy, w uczelni i na zewnątrz, wiedzieli o działaniach Samorządu
 • uczestniczy w większości spotkań Samorządu;
 • odpowiada za promowanie wydarzeń w uczelni i na zewnątrz;
 • odpowiada za pozyskanie jak największej liczby sponsorów dużych wydarzeń;
 • jest odpowiedzialny za komunikację między różnymi wydziałami i Samorządem;
 • prowadzi promocję w mediach społecznościowych – o ile ma doświadczenie;
 • jest aktywny i zorganizowany;
 • uzyskuje dobre oceny przez cały rok.
 1. Pełnomocnik ds. Studentów
 • uczestniczy w każdym posiedzeniu Zarządu;
 • dyżuruje co najmniej 3 godziny tygodniowo w pokoju Samorządu, rozmawia ze studentami o problemach, które powinny być rozwiązane;
 • pomaga w organizacji co najmniej połowy wydarzeń;
 • dba, by przewodniczący Samorządu byli na bieżąco w sprawach studenckich;
 • pod koniec roku przygotowuje raport dotyczący wszystkich spraw i próśb o pomoc, z którymi zgłosili się studenci, i umieszcza go w segregatorze;
 • ma dobre umiejętności komunikacyjne, jest godny zaufania, aby studenci nie mieli oporów, by rozmawiać o swoich problemach;
 • ma dobre oceny.

 

Uwaga! Członkowie Samorządu, którzy nie spełniają tych kryteriów, zostaną wykluczeni na jedną kadencję akademicką. Szczególnie dotyczy to członków Zarządu.

W takim przypadku przewodniczący są zobowiązani do rozmowy z koordynatorem Samorządu, kierownikiem Działu Aktywności Studenckich i wspólnego rozwiązania problemu.

 

Proces wyborczy

Zasady kampanii

 1. Wszystkie materiały kampanii muszą być zatwierdzone przez Dział Aktywności Studenckich, aby zapewnić zgodność treści ze standardami uczelni.
 2. Kandydaci mogą mieć maksymalnie pięćdziesiąt ulotek.
 3. Każdy kandydat, który niszczy lub usuwa materiały innego kandydata, jest wykluczany z wyborów.
 4. Żaden materiał kampanii nie może oczerniać kandydatów.
 5. Plakaty kampanii muszą być umieszczane w miejscach zatwierdzonych przez Dział Marketingu i usuwane po oficjalnym zamknięciu procesu wyborczego.

Wybory

Wybory odbywają raz w roku, w październiku. Czynne I bierne prawo wyborcze mają wszyscy studenci uczelni. Główne reguły są następujące:

 • wybory odbywają online na platformie USOS;
 • kandydaci zgłaszają się sami – online;
 • jeden student może głosować na 30-tu kandydatów.

Warunki, które muszą spełnić kandydaci na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego:

 • są studentami drugiego lub trzeciego roku;
 • średnia ocen na poziomie co najmniej 3,75;
 • znają pierwszy język (polski lub angielski) na poziomie co najmniej B1, a drugi język (polski lub angielski) – na poziomie A2;

Warunki, które muszą spełnić kandydaci na pozostałych członków Zarządu:

 • są studentami co najmniej drugiego semestru;
 • mają średnią ocen na poziomie co najmniej 3,25;
 • przedstawiają Samorządowi oraz nowo wybranemu przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu informację o celach i planach, jakie chcą zrealizować w danej kadencji.

Nowo wybrany Samorząd powinien zebrać się najpóźniej 7 dni po wyborach, aby poznać się nawzajem, omówić plan działania na dany rok akademicki i przekazać go Działowi Aktywności Studenckich

Samorząd Studencki jest zobowiązany zorganizować w roku akademickim co najmniej 3 wydarzenia z następujących obszarów:

 • edukacja;
 • dobroczynność;
 • rozrywka

Dziękujemy, że chcecie być głosem studentów Uczelni Vistula.
Zróbmy wszystko, abyśmy czuli się w naszej szkole, jak w domu.
To dla nas zaszczyt, że jesteście z nami.
Powodzenia w nadchodzącym roku!

 • Terms and conditions of the Student Council of Vistula University (in Polish)

  Pobierz
 • Terms and conditions of the Student Council of Vistula School of Hospitality (in Polish)

  Pobierz
int(12374)

Kontakt do Samorządu Studenckiego

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.+48 22 45 72 392
e-mail: samorzad@vistula.edu.pl
pokój 31

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close