Poznaj Program Mentorski

Program Mentorski powstał, by wspierać nowych studentów i zachęcać ich do pełnego wykorzystania możliwości rozwoju osobistego, jakie daje im Grupa Uczelni Vistula. Naszym celem jest wykorzystywanie potencjału studentów, rozwijanie ich umiejętności oraz poprawianie wyników naukowych. Program działa i odnosi sukcesy w Grupie Uczelni Vistula od grudnia 2015 roku. Właśnie wtedy do Programu dołączyło 12 nauczycieli i 60 studentów – Mentorów, którzy wspierali ponad 300 pierwszoroczniaków. Od tego czasu liczba Mentorów stale rośnie, zapewniając wsparcie ponad 1500 nowym studentom – Uczniom.

Głównym celem Programu jest ułatwienie życia akademickiego i szybsza aklimatyzacja nowych studentów. Natomiast Mentor zyskuje nowe kompetencje z zakresu przywództwa, doradztwa i międzykulturowości.

Jak to działa

 • Mentor wspiera, uczy, prowadzi i służy nowemu studentowi za wzór do naśladowania.
 • Proces mentorski może zostać nieformalnie zainicjowany także przez Ucznia, kiedy ten poszukuje porady i wsparcia drugiej osoby.
 • Mentorstwo to tylko jedna z wielu form wsparcia dla studentów. Mogą liczyć na pomoc kolegów, przełożonych, doradców i kadry akademickiej. Studenci otrzymują wiele rodzajów wsparcia, którego może udzielać więcej niż jeden Mentor.
Jak to działa

Kim jest Mentor

Mentorzy są wolontariuszami, którzy poświęcają swój czas, pomagając nowym studentom. Chcąc wprowadzić pozytywne zmiany w ich życiu, Mentorzy pomagają Uczniom w odnalezieniu właściwego kierunku rozwoju.

Kim jest Mentor

 • Kto może zostać mentorem

  • Student drugiego lub trzeciego Grupy Uczelni Vistula – Mentor rówieśniczy.
  • Absolwent Grupy Uczelni Vistula.
  • Pracownik Grupy Uczelni Vistula.
 • Profil osobowy dobrego mentora

  Umiejętności organizacyjne

  • Planowanie
  • Ustalanie harmonogramu działań
  • Zarządzanie czasem
  • Planowanie harmonogramu
  • Umiejętność ewaluacji
  • Ocenianie
  • Pisanie raportów
  • Nadawanie priorytetów
  • Usprawnianie i ułatwianie pracy

  Umiejętności interpersonalne

  • Umiejętność prowadzenia negocjacji i wywierania wpływu
  • Tolerancja i brak skłonności do osądzania
  • Umiejętność znajdowania kompromisu
  • Umiejętność słuchania
  • Umiejętności przywódcze
  • Umiejętność dawania konstruktywnego feedbacku
  • Zdolność do refleksji
  • Umiejętność mediacji
  • Umiejętność nauczania
  • Poczucie humoru
  • Samoświadomość
  • Zdolność do motywowania i zachęcania
  • Troska o innych
 • Działania i obowiązki mentora

  Mentor:

  • Jest związany z Programem przez co najmniej 8 miesięcy w ciągu roku.
  • Poświęca niezbędny czas i energię podczas każdej sesji mentorskiej (10 spotkań po 1,5-2 godziny).
  • Kieruje się uniwersalnymi zasadami etycznymi i moralnymi.
  • Posiada wiedzę o wewnętrznej organizacji Uczelni.
  • Akceptuje zasady i wymagania Programu.
  • Pomaga Uczniom przejść przez proces wyboru Mentora.
  • Udziela dokładnych informacji podczas procesu rekrutacji do Programu.
  • Bierze udział w zapoznawczych i szkoleniowych spotkaniach poprzedzających etap dopasowania Mentora do Ucznia.
  • Stosuje się do odpowiednich procedur i zasad dotyczących Programu.
  • Udziela feedbacku, raportuje i dokonuje ewaluacji przez cały okres trwania programu.
 • Cele mentora

  • Rozwijanie umiejętności prowokowania, stymulowania i wywoływania refleksji.
  • Przekazywanie Uczniom wiedzy i doświadczenia.
  • Stymulowanie intelektualne Uczniów.
  • Wspieranie w rozwoju zawodowym (jeśli możliwe).
 • Dlaczego warto zostać mentorem

  • Mentorzy rówieśniczy zazwyczaj należą do najbardziej utalentowanych studentów na Uczelni i służą jako “wzór do naśladowania”.
  • Wielu studentów, którzy działają jako Mentorzy rówieśniczy, uważa tę pracę za jedno z najważniejszych doświadczeń w ich studenckiej karierze – często określają je jako “odmieniające życie”.
  • Mentorstwo rówieśnicze zapewnia unikalny trening przywództwa.
  • Bycie Mentorem rówieśniczym może rozbudzić zainteresowanie nową dziedziną wiedzy. Często staje się ono celem kariery – np. Mentor decyduje się na dalszą edukację w celu zostania wykładowcą bądź specjalistą do spraw studenckich.

  Ponadto, Mentor:

  • może uświadomić sobie własne braki w wiedzy,
  • rozwija umiejętność dawania konstruktywnej krytyki, jak również otrzymywania jej,
  • rozwija wiedzę organizacyjną i zawodową,
  • zyskuje możliwości networkingu,
  • doskonali umiejętności przywódcze, organizacyjne i komunikacyjne.

Kim jest Uczeń

Uczeń to student pierwszego roku, dla którego życie akademickie i uczelniane jest nowością. Co więcej Uczeń jest obcokrajowcem, który niedawno zamieszkał w Polsce.

Kim jest Uczeń

Korzyści dla ucznia

 • Rozwój umiejętności uczenia się, analizy i refleksji.
 • Rozwój umiejętności organizacyjnych i zawodowych.
 • Budowanie i wzmacnianie pewności siebie oraz chęci podejmowania ryzyka.
 • Rozwój umiejętności przyjmowania krytyki.
 • Otrzymanie wsparcia w okresie przejściowym.
 • Poczucie niezależności.
Korzyści dla ucznia

Formularze Aplikacyjne

Jeśli chcesz uczestniczyć w naszym programie, aplikuj, wybierając jeden z poniższych formularzy.

Mentor

Supervisor

New comers

Formularze Aplikacyjne
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close