UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Priorytetem Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest prowadzenie badań odpowiadających na potrzeby społeczne i odzwierciedlających wyzwania przyszłości.

Nasza kadra to sprawdzeni naukowcy i doświadczeni eksperci, potrafiący zdiagnozować istotę problemów w sferze gospodarki i władzy w Polsce i na świecie i wpłynąć na politykę wobec nich. Ich dokonania, obecność w przestrzeni publicznej oraz komunikację ze społeczeństwem można śledzić w rubryce Aktualności i wydarzenia na naszej stronie internetowej, w dziale Vistula insight oraz w uczelnianych mediach społecznościowych. Jednocześnie wcielają oni dzięki temu w życie ustawowe zapisy o wpływie na otoczenie, projektach badawczych i usługach badawczych.

Życie naukowe w Vistuli toczy się w obszarze czterech wiodących dyscyplin naukowych: Ekonomia i Finanse, Nauki o Polityce i Administracji, Historia oraz Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Zatrudnionych w Akademii badaczy obejmują procedury transparentności, etyki akademickiej, działań na rzecz antydyskryminacji i odpowiedzialności społecznej, objęte unijnymi dokumentami z zakresu „HR Excellence in Research” – ten prestiżowy tytuł i logo AFiB Vistula otrzymała już w 2017 r. Rok później Akademia została wyróżniona jako uznana jednostka badawcza przez Europejski Urząd Statystyczny Eurostat. Dzięki temu nasi pracownicy uzyskali prawo wykorzystywania w swoich badaniach poufnych danych Eurostatu. W 2021 r. powstała Rada Społeczno-Biznesowa AFiB Vistula, która skutecznie wzmacnia współpracę uczelni z otoczeniem biznesowym, tworzy warunki do wymiany wiedzy i sprzyja wspólnym projektom naukowym i wdrożeniowym.

Systematyczna, przemyślana praca naukowców i dydaktyków Vistuli, wspomaganych przez kompetentne działy administracyjne, przyniosły Uczelni niekwestionowane uznanie, potwierdzone prestiżowymi nagrodami w zakresie „nasycenia kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach”, w klasyfikacji uczelni zajmujących się badaniami naukowymi z zakresu ekonomii oraz monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Uczelnia dysponuje również cennymi akredytacjami ACCA, PMI GAC; toczy się procedura udzielenia Akademii akredytacji CEEMAN.

Wymienione przesłanki pozwalają Akademii Finansów i Biznesu Vistula na zaoferowanie „usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki”.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, fundacje, think thanki, ośrodki naukowe. W każdym przypadku zapewniamy sporządzenie raportu/ekspertyzy/doniesienia opartego na rygorystycznej procedurze:

 • określenia należnych ram koncepcyjnych,
 • dobrania właściwej metodologii badawczej,
 • krytycznej analizy zebranych danych,
 • podsumowania głównych ustaleń

i na tej podstawie wypracowania zaleceń – wytycznych dla odbiorców usługi badawczej.

Jednocześnie akumulacja wniosków poznawczych wypływających z przeprowadzonych badań, wraz z przeglądem szerszych implikacji dla praktyki wprowadzenia w życie zaleconych rozwiązań oraz ewentualne sugestie dotyczące dalszego rozwoju badań w danej dziedzinie sprzyjają doskonaleniu jakości usług badawczych oferowanych przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula.

 

Obecnie składa się ona z następujących modułów:

 1. Współpraca z prywatnymi przedsiębiorstwami
  a. Przygotowywanie ekspertyz – wycena, pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, restrukturyzacja
  b. Pomiar kapitału społecznego w przedsiębiorstwie
 2. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego – trendy i rozwój
  a. Wdrażanie nowej krajowej i międzynarodowej polityki edukacyjnej
  b. Paradygmat Edukacja 4.0 i inteligentnych społeczeństw
  c. Tożsamość narodowa i kulturowa młodego pokolenia (Z i Millennials), w tym rola systemu edukacji
  d. Dekolonizacja teorii i praktyki w naukach społecznych (w tym w naukach politycznych i stosunkach międzynarodowych) a nauczanie dla zrównoważonego rozwoju w świetle wytycznych UN SDG
 3. Dynamika zmian w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji
  a. Kampanie dezinformacyjne
  b. Metoda scenariuszowa w odniesieniu do perspektyw w stosunkach regionalnych krajów Europy Środkowej w średnim i długim okresie
  c. Ruchy społeczne w Europie Środkowej – specyfika regionalnego środowiska w dobie społeczeństwa 5.0 (metoda PESTEL)
 4. Problemy integracji europejskiej

  a. Euro 2.0. W stronę unii walutowej, gospodarczej i politycznej
  b. Europejski kompleks bezpieczeństwa
  c. Wspólne sąsiedztwo UE-Rosji

 5. Problematyka regionalna, lokalna i „nowe wojny”

  a. ASEAN
  b. Obszar postradziecki w międzynarodowej przestrzeni walki o wpływy – geopolityka w dobie postmodernizmu
  c. Wydarzenia w Górskim Karabachu, na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej, współczesne Indie i Pakistan, konflikty i spory Półwyspu Bałkańskiego
  d. Problematyka społeczności muzułmańskich żyjących w Polsce i Europie

 6. Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Gospodarcze (RCEP)

  a. Polityczne znaczenie RCEP
  b. Gospodarcze znaczenie RCEP
  c. Szanse i wyzwania

 7. Polityka i filozofia polityki

  a. Zasada odróżniania celów od środków
  b. Zarządzanie różnorodnością kulturową
  c. Marginalizacja społeczna w ujęciu lokalnym i/lub globalnym

Zainteresowanych ofertą usług badawczych Vistuli uprzejmie prosimy o kontakt:

Mariia Tsekot – sekretarz Rady Społeczno-Biznesowej

E-mail: m.tsekot@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close