UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

Otwarcie rekrutacji na studia odbywa się w Polsce co roku na przełomie maja i czerwca. Sam proces nie jest skomplikowany, ale bardzo emocjonujący, a czasem frustrujący. Można go jednak przejść szybko i prosto. Podpowiadamy jak.

Wszyscy młodzi ludzie chcą zrealizować swoje cele i dostać się na wymarzony kierunek. Z różnych powodów nie zawsze jest to możliwe. Dlatego warto mieć plan B i C. 

Kandydaci na studia mają w Polsce do wyboru ponad 400 szkół wyższych – publicznych i niepublicznych. W zależności od tego, którą wybierzecie, inny będzie tryb rekrutacji na studia

Rekrutacja na studia – uczelnie publiczne

Krok 1 – Rejestracja elektroniczna


Nabór jest prowadzony w systemie elektronicznej rekrutacji. Należy założyć w nim indywidualne konto rejestracyjne. Pozwala ono wprowadzić wasze dane do systemu informatycznego uczelni, a następnie na bieżąco sprawdzać proces rekrutacji.

Krok 2 – Wypełnianie podstawowych danych


W rubrykach indywidualnego konta należy podać wymagane dane osobowe. Trzeba też wpisać wyniki z egzaminów maturalnych, rodzaj posiadanego dyplomu (świadectwo maturalne, dyplom licencjata itp.), datę jego wydania, nazwę szkoły itp. oraz załączyć pozostałe posiadane dokumenty (certyfikaty, dyplomy z olimpiad itd.). 

Krok 3 – Określenie priorytetów


Wybrane przez was kierunki należy oznaczyć wg waszych priorytetów – od najbardziej was interesujących do rezerwowych. W zależności od uczelni możecie zostać przyjęci na wszystkie kierunki (jeśli macie wystarczająco dobre wyniki) lub tylko na jeden, który uznaliście za najważniejszy. 

Krok 4 – Zdjęcie

 

W systemie elektronicznej rekrutacji należy również wgrać swoje zeskanowane zdjęcie, które musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych, inne nie zostanie przyjęte.

Krok 5 – Opłata rekrutacyjna

 

Za każdy wybrany kierunek trzeba wnieść bezzwrotną opłatę rekrutacyjną (w zależności od kierunku 85-150 zł). Określoną kwotę należy wpłacić na podany numer konta. Gdy kwota pojawi się na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, a to może zająć nawet kilkanaście dni, należy przypisać ją do wybranego kierunku lub kierunków.

Krok 6 – Uzupełnienie rubryk

 

Z czasem w systemie należy dołączyć brakujące wyniki maturalne lub oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

Krok 7 – Lista zakwalifikowanych

 

W systemie informatycznym, w którym zarejestrowaliście się zostanie podana informacja, czy zostaliście przyjęci, czy też trafiliście na listę rezerwową.

Krok 8 – Złożenie dokumentów na uczelni


Po wstępnym zakwalifikowaniu na studia musicie dostarczyć na wybraną uczelnię oryginały waszych dokumentów: 

  • świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą, wraz z kopiami albo dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeśli ubiegacie się o przyjęcie na studia wyższego stopnia;
  • podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami znajdującymi się na osobistym koncie rejestracyjnym;
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej;
  • dowód uiszczenia opłaty za ELS (około 20 złotych);
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość;
  • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Jeśli nie dostarczycie tych dokumentów w podanym terminie, mimo wstępnego przyjęcia, zostaniecie skreśleni z listy i wasze miejsce zajmie ktoś z listy rezerwowej.

Krok 9 – Potwierdzenie przyjęcia na studia

 

Po upływie terminu składania przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz sprawdzeniu ich zgodności na podany adres zamieszkania lub zameldowania zostaje wysłane oficjalne potwierdzenie o przyjęciu na studia.

Rekrutacja na studia – uczelnie niepubliczne

 

Uczelni niepublicznych jest w Polsce znacznie więcej niż państwowych. Są wśród nich szkoły wyższe o ogromnej renomie i świetnej reputacji. Studenci doceniają mniejsze grupy i łatwiejszy kontakt z wykładowcami.

Rekrutacja trwa na uczelniach niepublicznych znacznie dłużej, do momentu wypełnienia limitu miejsc, zwykle do końca września.

Krok 1 – Rejestracja elektroniczna

 

Pozwala wprowadzić wasze dane osobowe do systemu elektronicznego danej uczelni. 

Krok 2 – Aplikacja online 

 

Należy podać kierunek studiów na jaki aplikujecie oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty – skan świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego, zdjęcia w formacie jpg, a na niektóre kierunki również skan zaświadczenia lekarskiego.

Krok 3 – Wydrukowanie aplikacji i umowy 

 

Należy wydrukować aplikację oraz otrzymaną umowę, która zawiera wszystkie informacje o warunkach studiów i płatnościach. Sprawdź wysokość czesnego.

Krok 4 – Wpisowe

 

Uczelnie niepubliczne zwykle pobierają wpisowe. Jego wysokość jest zróżnicowana.

Krok 5 – Złożenie dokumentów

 

To bardzo ważny krok w procesie rekrutacji. Do Biura Karier należy zgłaszać się z oryginałem świadectwa dojrzałości, dowodem i zdjęciem, umową o studiowaniu oraz potwierdzeniem wpisowego.

Krok 6 – Decyzja o przyjęciu na studia

 

O przyjęciu na uczelnię decyduje przeważnie kolejność zgłoszeń.

 

Krok 7 – Podpisanie umowy

 

To ostatni krok. Witaj na studiach.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close